shutterstock_394746307

Trenger dere norskkurs i bedriften? Slik får du gratis kurs skreddersydd for akkurat dere

Publisert av Tine

Har dere flere ansatte som ikke har norsk som morsmål, og opplever dere misforståelser eller forsinkelser i arbeidet på grunn av språkbarrieren? Med et eget norskkurs tilpasset bedriften og arbeidshverdagen hos dere, kan de ansatte bli både mer selvstendige og effektive. Her får du en rask oversikt over hva du må vite for å søke om å få norskkurs på arbeidsplassen deres.

Gratis norskkurs på jobben – gjennom Kompetansepluss

Kompetansehuset Neo tilbyr gratis norskkurs gjennom støtteordningen Kompetansepluss. Målgruppen er voksne i lavkompetanseyrker, og formålet med støtteordningen er å styrke språkkompetansen deres slik at de fungerer bedre på arbeidsplassen. Eksempler er å forstå beskjeder bedre, kunne rapportere fra eget arbeid og avtale arbeid med kolleger. Selv om selve kurset dekkes av Kompetansepluss, må dere regne med å bruke noe arbeidstid på å organisere og følge opp kursene.

Meld interesse for Kompetansepluss her

Arbeidsrettet norskopplæring – tilpasset deres behov

Vi organiserer norskkurs på ulike nivåer, tilpasset behovet til deres medarbeidere. Hvordan ser arbeidshverdagen deres ut, og hva er de typiske utfordringene de møter på jobb? Kursene fokuserer på akkurat det medarbeiderne deres trenger å bli bedre på. For de fleste handler det om dagligdags muntlig kommunikasjon med kolleger og kunder, og å lese og forstå informasjon fra arbeidsgiver, som HMS-reglement, arbeidsrutiner, manualer og lignende.

Relevant kursmateriell

Vi kartlegger ferdighetsnivået til deltakerne før eller ved kursoppstarten for å kunne tilpasse innholdet. Hver kursdeltaker får en egen perm med materiellet de trenger for å gjennomføre kurset. Vi bruker blant annet relevante tekster fra virksomheten deres som en del av kurset, slik at deltakerne blir vant til å lese og forstå nødvendig informasjon på arbeidsplassen. Eksempler er avviksskjemaer, lønsslipper, arbeidskontrakt, HMS-informasjon, personalhåndbok med mer.

New Call-to-action


Kan kombinere norskkurs med andre emner

Norskopplæring kan kombineres med hverdagsmatte eller data eller begge deler. Alle emner tilpasses det deres medarbeidere trenger på jobben. 

Hvor mange kursdeltakere?

Ifølge retningslinjene fra Kompetansepluss skal det være 10–12 personer i hver kursgruppe, men det er mulig å få godkjent kurs for så få som 5 deltakere. Har dere færre mulige deltakere enn dette, kan dere samarbeide med en annen virksomhet med samme behov og som ligger i nærheten av dere.

Når må vi søke og når kan vi sette i gang?

Søknadsprosessen begynner ved at dere tar kontakt med oss i Kompetansehuset Neo, senest i midten av oktober. Vi kartlegger behovene deres, setter opp et kursprogram og sender søknad for dere. Søknadsfristen for dette er i midten av november. I februar/mars får vi beskjed om søknaden er innvilget, og kursene kan starte i april. Vi gir beskjed om innvilgelse og setter i gang prosessen med å sette i gang kurset.

Vi tilpasser kurset til de tidspunktene som passer arbeidshverdagen deres best. Kursene varer vanligvis 3 timer hver gang, og er gjerne en gang i uken. De fleste kursene går over ett år.

 New call-to-action