Fordelene med kontinuerlig kursing i metoder og teknikker for renholdsarbeidere

I en hektisk hverdag som leder i en renholdsbedrift er det mange baller å holde i luften. Tid er en knapp ressurs, og tiltak må være målrettede og...

Hvorfor ledere i renholdsbedrifter bør investere i fagkurs i renhold for sine ansatte

Som leder i en renholdsbedrift vet du hvor kritisk det er å ha kompetente og motiverte medarbeidere. Et rent og godt vedlikeholdt miljø er essensielt for...

Hvorfor du bør ta nettkurs for å øke din kompetanse

Jobber du med renhold, men har ikke fagbrev eller formell utdanning i profesjonelt renhold? Da kan nettkurs i profesjonelt renhold være noe for deg! Her...

Bygg broer med god språkkompetanse på en flerkulturell arbeidsplass

I en stadig mer globalisert verden blir arbeidsplasser i økende grad preget av kulturelt mangfold. Dette mangfoldet bringer med seg et rikt spekter av...

Hva gjør en renholder?

Som renholdere jobber vi med å skape rene, sunne miljøer for kunden. Det er et viktig arbeid. Ved å rengjøre jevnlig sikrer vi ren luft og trivelige...

Hva er spesielt med profesjonelt renhold?

De fleste rengjør sin egen bolig regelmessig. Derfor tenker kanskje de fleste at de kan dette med renhold. Så hvorfor trenger man å få opplæring for å...

Hva er daglig renhold?

Daglig renhold kalles ofte regelmessig renhold, og er den typen renhold som utføres daglig. I daglig renhold fjerner vi smuss fra overflater som er i...

Hva er periodisk renhold?

Periodisk renhold er et veldig grundig renhold som gjøres sjeldent. Når man utfører periodisk renhold, vasker man alt. Man fjerner flekker på veggene,...

Hva er renhold? Alt du trenger å vite om renhold

Renhold handler om å holde et område rent, enten det er hjemme, på arbeidsplassen eller i offentlige rom. Renhold har stor betydning for omgivelsene våre...

Hva er NS-INSTA 800?

I profesjonelt renhold er det å levere avtalt kvalitet helt avgjørende.  

1 2 3 4 5 ... 6