Bhupendra Kumar

Ivrige elever på norskkurs

Publisert av Kompetansehuset Neo

I et møterom på Alna i Oslo sitter en gruppe engasjerte bygningsarbeidere. De planlegger ikke neste byggeoppdrag, de lærer Norsk. Latteren sitter løst og det handler likevel om faget deres.

- Dette er yrkesrettet opplæring i forhold til eget arbeid, hva slags språklige utfordringer de møter når de er på jobb, forteller Bhupendra Kumar.

Han er en svært engasjert norsklærer hos Kompetansehuset Neo. I dag har han undervisning for seks blide bygningsarbeidere, på bedriftens kontor.

 

De voksne elevene i arbeidsklær snakker seg imellom og hjelper hverandre, flere språk klinger i rommet, men til sist kommer svaret på lærerens spørsmål, på norsk. Det er litt forskjellig hvor langt elevene har kommet i språkopplæringen, men iveren er tydelig hos alle. Kumar forteller at opplæringen er tilpasset behovet de har for kommunikasjon i arbeidshverdagen.

- De lærer hvordan de kan sende SMS når de er syke, og sånne praktiske småting. Men de lærer også å håndtere større oppgaver, som hvordan de skal ha samtaler med kunder. Vi har en teoretisk forståelse av hva dette innebærer, samtidig bruker vi også deltakerne som ressurs. Vi kan plukke en situasjon fra arbeidshverdagen deres, “hva opplevde du forrige uke på jobb?”, for eksempel. Hva var utfordringen for deg, det tar vi opp her i timen.

 

Les også: Slik Yrkesretter vi norskopplæringen i Kompetansepluss

 

Kumar har undervist i norsk som andrespråk i mange år og jobber også på en videregående skole hvor han underviser i språkfag, engelsk, didaktikk og norsk som andrespråk. Men han trives ekstra godt med undervisningsjobben for Kompetansehuset NEO, hvor han underviser voksne mennesker.

- Det er kjempegøy, det er fleksibelt, og jeg har både digitalt og fysisk kurs. Det er gøy å møte voksne mennesker og kompetansehuset er flinke på administrasjon. Der har jeg også veldig gode kollegaer. 

- Her, på fysiske kurs, er det voksne mennesker med ulik erfaring fra eget liv, de deler det her, og det blir ekstra gøy. Vi møter også utfordringer, men alle hjelper hverandre.

 

Nivået på elevene er svært forskjellig, uten at det ser ut til å gjøre noe for verken elever eller læreren. De som kan mye hjelper de som kan mindre, men etter hvert som alle lærer mer, går det lettere, forteller Kumar.

- Ignaz er et godt eksempel. Kumar peker på en smilende mann i 30-årene. - Da han begynte, var det vanskelig for ham. Men for noen uker siden snakket han for første gang med sjefen sin på norsk. Han klarte det! Forklarte ting, og han brukte også sms. Han opplevde det som veldig positivt.

- Disse kursene er veldig gode for mennesker som ikke har andre muligheter, det er en veldig god ordning. Det er mange som vil gå på flere kurs, fordi de synes det er så bra, og det fungerer for dem i arbeidslivet.

 

Les mer om Kompetansepluss-kurs her