10 tips for å få et bedre resultat på eksamen

Publisert av Kompetansehuset Neo

Kjære praksiskandidat som skal ta eksamen! Eksamen nærmer seg med stormskritt og i den anledning bruker også eksamensnervene å stige. Her er våre tips til deg :) 

Den viktigste jobben har du allerede gjort. Du har lest pensum og du har forberedt deg godt. Nå er det bare resten igjen.

  1. Møt uthvilt til eksamensdagen din. Det du ikke har lært deg til nå, lærer du ikke ved å lese døgnet rundt de siste dagene. Sov godt, spis godt og ta med en god nistepakke for å holde ut dagen.
  2. Ta med det du trenger. Kalkulator, skrivesaker, pc, LADER til pc, og godt med mat. Eksamenen din varer i 5 timer – husk å få i deg nok næring.
  3. Les oppgaven du får utdelt. Først leser du spørsmålene du får utdelt. Så leser du en eventuell situasjonsbeskrivelse eller case. Husk at det viktigste du gjør nå er å sortere viktig/uviktig informasjon. Hvilken informasjon trenger du for å besvare oppgaven? Viser oppgaven til vedlegg? I så fall, BRUK DE! Om oppgaven sier at du må lese vedlegg 1 for svare, så må du gjøre nøyaktig det.
  4. Stol på deg selv. Du har erfaring og du har kunnskap. Masse kunnskap som du kan bruke i eksamensoppgaven din. Skriv på en «kjedelig» måte, men som er enkel å forstå. Bruk egne eksempler og erfaringer. Fortell om hva du har erfart, men glem ikke å vise til fagstoffet også. Greier du å knytte pensum til egne erfaringer så viser du høyere forståelse. Da stiger karakteren også.
  5. Svar på det oppgaven spør om. Selv om du kan kjempemye om renholdsfagets historie, så er det kanskje ikke relevant om oppgaven er at du skal forklare hvordan du skal håndtere en klage på renholdet. Svar på nøyaktig det oppgaven spør om, skriv nummer på oppgavene du svarer på, så det er enkelt for sensor å vite hvilken oppgave du har besvart.
  6. Faguttrykk – Bruk faguttrykk i oppgaven din, men bruk de ikke dersom du ikke forstår de selv. Er oppgaven om inneklima, så forklar først hva du forstår inneklima som. Da viser du at du har forståelse og ikke bare har innhentet informasjon.
  7. Hele pensum, prøv å vise til mer enn bare et kapittel gjennom hele eksamenen din. Prøv å dekke mer enn et kompetansemål, altså at du viser at du har en bredere forståelse av faget.
  8. Avskrift fra boka og kildelister: Selv om det er fristende å finne en fantastisk setning fra boka for å svare på en oppgave, så prøv å formulere setningene selv. Husk også å føre opp kildene du bruker.
  9. Setningsstartere – varier språket ditt og bruk ulike måter for å starte setninger på. Argumenter og diskuter, se en sak fra ulike sider. Selv om du velger en metode for å vaske, si noe om hvorfor du gjør dette, og hvorfor du ikke gjør det på en annen måte. Her kan du med fordel dra inn historie. Si noe om hvordan ting var vanlig å gjøre før, og hvorfor dette har endret seg.
  10. Fisken – tenk på fisken når du skriver eksamenen din. Innledning (kort), hoveddel(størst) og avslutning(kort) Når du skriver avslutningen din må du dobbeltsjekke at du har svart på akkurat det oppgaven spør om. Sjekk innledningen din om det stemmer det du har sagt du skal svare på, og det du faktisk har svart.

Lykke til på eksamen!

 

 

Vil du ha litt hjelp med forberedelsene til eksamen?

Vi tilbyr nå eksamenskurs for fagbrevkandidater. Klikk på knappen under for å lære mer om dette tilbudet.

Ja, jeg vil vite mer om eksamenskurset