For en virksomhet, hva er fordelen med å betale for norskkurs fremfor å motta finansiering fra det offentlige?

Publisert av Tine Solvang

 

Mange krav knyttet til offentlig finansierte norskkurs 

Med offentlig støttede norskkurs følger det med krav og retningslinjer. For Kompetansepluss-kurs gjelder for eksempel at man bare kan søke midler en gang i året, og man må vente til søknaden er innvilget med å starte kurs. Kompetansepluss-kursene har en egen metodikk som må følges. Metoden handler om å øve på de grunnleggende ferdigheter som trengs i yrket. Kursene er rettet mot å bedre fungeringen på jobb. Det er også krav til oppmøte, minimum 5 personer må møte for at kursene skal fortsette å gå. Det vil si at dersom dere av ulike grunner mister deltakelse, må kurset avsluttes, og dere står igjen uten den opplæringen dere ønsket. Og kanskje med noen frustrerte kursdeltakere som ville ønsket å fortsette. 

Les mer om Kompetansepluss-kurs her

Kursene i Kompetansepluss-ordningen er heller ikke lenger helt gratis for bedriftene, for myndighetene, som bevilger midlene over statsbudsjettet, ønsker at bedriftene skal bidra ved at kursene holdes i arbeidstiden, i hvert fall halvparten av kurset. Hvilket er rimelig, for det kreves engasjement fra virksomheten for å lykkes med norskkurs. At virksomheten må dekke lønn i kurstiden kan motivere ledere til å engasjere seg mer i kurset, og da er det større sjanse for at kursene lykkes. Men det gjør også at forskjellen mellom offentlig finansiert norskkurs og betalt norskkurs rent økonomisk ikke lenger er så stor. 

Å betale for norskkurs kan synes dyrt, men det kan være mindre kostbart enn å sette i gang støttet norskkurs dersom kursene faller fra hverandre. Det at virksomheten betaler for at man går på kurs, kan motivere til deltakelse. Kanskje medarbeiderne gjør en større innsats om de vet at virksomheter betaler for kursene, enn om de visste at kursene er gratis.

Kursen kan arrangeres for veldig få personer også. Så selv om dere begynner med en fin gruppe og mange faller fra, kan dere fortsette kurset for de få entusiastiske medarbeiderne som fortsetter på kurset. Det er veldig synd å avbryte et kurs der kursdeltakerne er i flyt og opplever mestring, slik man må med Kompetansepluss-kurs. 

Ved å betale per time for norskopplæring for ansatte, har dere full kontroll over opplæringen. 

Det å betale for kurs er helt nødvendig dersom virksomheten ønsker kurs for andre enn målgruppen for Kompetansepluss-ordningen, som er medarbeidere i lavkompetanseyrker med ikke høyere utdanning enn grunnskole fra Norge eller videregående fra utlandet.  

Ved å betale selv, får dere akkurat det kurset dere trenger. Betalte norskkurs kan vi rette mot spesialister som leger og ingeniører i deres møte med pasienter og kunder. Eller kanskje ønsker dere å heve norskkompetansen for å få til et enda bedre arbeidsmiljø? Vår læringsspesialist utformer kurs slik at det fungerer for dere, uansett hvem som skal delta og hva som er målet med kurset. 

Les mer om betalte norskkurs her 

Er du klar for en samtale med oss om dette, ta kontakt med vår læringsspesialist Ingrid Byng.  

Bli kjent med læringsspesialist Ingrid Byng her