Tine Solvang

Recent Posts

Hva gjør en renholder?

Som renholdere jobber vi med å skape rene, sunne miljøer for kunden. Det er et viktig arbeid. Ved å rengjøre jevnlig sikrer vi ren luft og trivelige...

Hva er spesielt med profesjonelt renhold?

De fleste rengjør sin egen bolig regelmessig. Derfor tenker kanskje de fleste at de kan dette med renhold. Så hvorfor trenger man å få opplæring for å...

Hva er daglig renhold?

Daglig renhold kalles ofte regelmessig renhold, og er den typen renhold som utføres daglig. I daglig renhold fjerner vi smuss fra overflater som er i...

Hva er periodisk renhold?

Periodisk renhold er et veldig grundig renhold som gjøres sjeldent. Når man utfører periodisk renhold, vasker man alt. Man fjerner flekker på veggene,...

Hva er renhold? Alt du trenger å vite om renhold

Renhold handler om å holde et område rent, enten det er hjemme, på arbeidsplassen eller i offentlige rom. Renhold har stor betydning for omgivelsene våre...

Hva er NS-INSTA 800?

I profesjonelt renhold er det å levere avtalt kvalitet helt avgjørende.  

For en virksomhet, hva er fordelen med å betale for norskkurs fremfor å motta finansiering fra det offentlige?

Hva betyr det at man er på nivå B1 i norsk?

Eller sagt på en annen måte: Hva er det europeiske rammeverket for språk?

Det europeiske rammeverket gir et felles grunnlag for utforming av lærestoff til...

Hva innebærer det å snakke godt norsk på jobben?

Er norsk med utenlandsk aksent dårlig norsk?

Vi nordmenn er ikke så vant til å høre norsk praktisert med uttale preget av andre språk. Noen ledere synes...

Fra kunnskap til kompetanse

Det investeres betydelige summer i kompetanseutvikling i norske bedrifter, ofte i form av kurs. Kurs er vel og bra, men sikrer det at virksomheten ser...

1 2