Fra kunnskap til kompetanse

Publisert av Tine Solvang

Det investeres betydelige summer i kompetanseutvikling i norske bedrifter, ofte i form av kurs. Kurs er vel og bra, men sikrer det at virksomheten ser kunnskapen i praksis i det daglige arbeidet? Oftest ikke. Det å overføre kunnskap til kompetanse er utfordrende, for det krever at man utfører arbeidet på litt andre måter enn før. Vanen er sterk. 

Det å få medarbeidere til å anvende av kunnskap, er ressurskrevende å jobbe med. For ledere kan det være utfordrende fordi det krever kunnskap om hvordan mennesker lærer. Og dette inngår ikke i lederens kompetanse, vanligvis.

Derfor er det en fordel å samarbeide med oss som er spesialister på læring.

Dette må til for å overføre kunnskap til kompetanse

Ledelsen må ha en plan for hvordan de ansatte skal bruke sine nye kunnskaper i bedriften. Det å sette kunnskapen i bruk må legges til rette for ved å opprette arenaer og organisere arbeidet.

En i bedriften må ha ansvaret for å følge opp og tilrettelegge for at de ansatte får anvendt kompetansen sin.

De ansatte må endre eksisterende vaner. 

Trygghet er særlig viktig når kompetansehevingen handler om språkkompetanse. Språk er veldig personlig. Derfor er det spesielt viktig når kompetansearbeidet handler om språkkompetanse, at man jobber aktivt for at medarbeiderne skal oppleve det trygt å anvende et språk de ikke mestrer til fulle.

Hvordan kan Kompetansehuset Neo bidra til kompetanseutvikling i din bedrift?

Vi i Kompetansehuset Neo har utviklet et tilbud som skal være til hjelp for bedrifter som ønsker å få enda mer ut av norskkursene til sine ansatte. 

Kompetansehuset Neo benytter seg 70:20:10, som er et rammeverk for kompetanseutvikling i organisasjoner. Tallene kommer fra et forskningsprosjekt ved Center for Creative Leadership utført av Morgan McCall, Robert Eichinger og Michael Lombardo på 80-tallet, hvor 200 ledere svarte på hvor de mente at de lærte mest. Basert på denne forskningen kom de fram til at 70% av læringen foregikk gjennom jobben, 20% gjennom samtaler med andre på jobben og 10% gjennom formell trening, kurs eller lignende. 

Ingrid Byng jobber som seniorrådgiver læring ved Kompetansehuset Neo og har over 20 års erfaring med lederutvikling og hvordan tilrettelegge for gode læringsprosesser. Hun er pedagog med solid bakgrunn fra flere roller i skoleverket. Hos oss jobber hun med å støtte virksomheter i arbeidet med å overføre kunnskapen til reell kompetanse.

Ingrid bruker 70:20:10-rammeverket til å:

  • Hjelpe din bedrift til å få gode rutiner for praktiske erfaringer for de ansatte og organiseringsmodeller på arbeidsplassen som fremmer bruk av norskkompetansen. 
  • Bidra til å utvikle gode måter å få til erfaringsdeling, coaching, mentorering eller andre metoder for å dele og evaluere erfaringer sammen med andre på arbeidsplassen. 
  • Bidra til at norskkursene til enhver tid er hensiktsmessig for arbeidet som utføres på arbeidsplassen gjennom tett samarbeid med lærerne.


Ta kontakt for en innledende samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!