Kvinne vasker gulv

Dyktig lærer på nettbasert fagbrevkurs i renhold

Publisert av Kompetansehuset Neo

Lill Ingrid Glenne er serviceleder hos Elite Service Partner AS. Hun har tatt teori-eksamen til fagbrevet etter å ha deltatt på Kompetansehuset Neos nettbasertte fagbrevskurs i renholdsoperatørfaget. Nå gjenstår bare praktisk prøve før hun har fagbrevet som renholdsoperatør i boks.

Hun er svært fornøyd med fagbrevskurset, som er delt opp i samlinger over nett og undervisnings-videoer. Hun fremhever hvor viktig det er med gode lærere på kurs.

– Jeg vil si at kvaliteten på lærerne er det som virkelig løfter kurset. Espen var profesjonell, forklarte grundig og sørget for at alle fikk med seg det som ble undervist. Han hadde mye erfaring som han trakk fram gode eksempler på. Det er helt avgjørende at det er en oppegående kursholder, forteller hun.

Lærer Espen Kvien hos Kompetansehuset Neo har undervist i renholdsfaget i 8 år og har 40 års erfaring fra bransjen. Han er i tillegg faglig leder i privat renholdsfirma og tok selv fagbrevet for 20 år siden. Han er også leder av prøvenemda i Oslo og klagesensor på teori-eksamen. Med så bred erfaring vet han nøyaktig hva elevene trenger for å være trygge til eksamen.

Papirer på det du kan

Hun fremhever undervisningsvideoene som en god læringsressurs.

Det at du kan stoppe videoen når du vil for å sjekke boka, er bra. Og vanskelige ting kan du se så mange ganger du vil. Til det sitter. For det er en del teori man skal gjennom på fagbrevkurset, og som renholdsoperatør skal du være forberedt på en variert arbeidshverdag. Arbeidet som renholder kan variere fra renhold på sykehus, fly, i bygg eller hovedrenhold. Det stilles i dag også stadig større krav til renholderne om å kunne håndtere ulike typer maskiner og ny teknologi i arbeidet. Renholdere må ha god kunnskap om både hygiene, inneklima og forebygging av slitasje på overflater.

Profesjonalisering av yrket

De siste tiårene har renholdsbransjen blitt profesjonalisert på en måte den ikke har vært før. Flere godkjenningsordninger og utviklingsprogrammer har gjort at yrket har en annen status enn tidligere.

 

Nå kan du få fagbrevkurs i renholdsoperatørfaget til halv pris!

Ja, jeg vil lese mer og melde meg på

Husk påmeldingsfrist 29. august for å få rabatt