Elite Servicepartner2

Gratis fagbrevkurs for ansatte i Elite Servicepartner Rogaland

Publisert av Tine Solvang

Ester Vetrhus er regionleder for Rogaland i Elite Service Partner AS, og har samarbeidet med Kompetansehuset Neo i flere år. Elite Service Partner AS en landsdekkende servicetilbyder med stor renholderavdeling, der flere ansatte har hatt grunnleggende norskopplæring med offentlig støtte gjennom Kompetansehuset Neo.

De ansatte får bedre kompetanse, kommunikasjon og flere muligheter

Vetrhus sier at de som tar fagbrevkurset vil få høyere lønn, og forteller at mange vil få flere muligheter i jobben. 

  • Det er stas. Mange vil øke stillingsprosenten, og kanskje komme opp på mellomledernivå. De får muligheter de ikke hadde hatt tidligere. Det er det de store firmaene vil ha. 

Flere av de ansatte har allerede fått flere muligheter i jobben ettersom de hever basiskompetansen i arbeidslivet gjennom norskkurs. Flere medarbeidere har tatt kurs i data i tillegg til yrkesrettet norskopplæring, der de har utviklet basisferdigheter i programmer som Word, og Excel. 

  • Den økte kompetansen skinner gjennom i arbeidslivet. Noen har blitt mellomledere etter norskkurs, og der ser vi stor forskjell på før og etter. De skriver bedre, kommunikasjonen er bedre og det er færre misforståelser. 

Vetrhus ser for seg at noe liknende skjer med de som tar fagbrev i renhold, og tror de vil kunne få flere muligheter i jobben. De vil få høyere lønn, og vil kunne øke stillingsprosenten, og kanskje komme opp på mellomledernivå, forteller hun. 

  • De får muligheter de ikke hadde hatt tidligere. Det er det de store firmaene vil ha. 

Flere utfordringer løses

Vetrhus forteller at norskkurset har ført til bedre intern kommunikasjon, og at flere ønsker å utvikle seg i jobben. Medarbeiderne har blitt mer selvstendige. 

  • Noen har gått fra å ikke si et ord, til å ha samtaler. Vi ser at språket de bruker på jobb er norsk, og vi sender ut informasjonen vår på norsk. Vi merker at de skjønner mer tegningen når vi sender ut felles mail med info, at de ikke trenger fullt så mye hjelp fra andre. 

Medarbeiderne brukes til flere oppgaver, som har nytteverdi for Elite og gjør arbeidsdagen mer variert for de ansatte. Vetrhus forteller at servicelederne har fått mer kontakt med de som har tatt norskkurs. 

  • Vi opplever at de ansatte formulerer svar, bruker e-post, og fremstår mer profesjonelt utad. De som har utviklet seg mye har mindre spørsmål om data og kan formulere seg godt, sier hun. 

Glade for økt kompetanse

Ved divisjon Rogaland i Elite har målet vært å øke basiskompetansen i arbeidslivet. De som benytter seg av sjansen til gratis yrkesrettet norskkurs fra Kompetansehuset Neo kan få igjen for det i jobben. 

  • De som har hatt engasjement har hatt en veldig god utvikling. De får flere oppdrag, siden mange vaskejobber krever at de kan kommunisere, sier Vetrhus. 

Nå har de begynt med fagbrevkurs på nett gjennom Kompetansehuset Neo for de som har fullført kurs i arbeidsrettet norskopplæring. Hun er glad for å kunne tilby engasjerte ansatte en gylden mulighet for videreutvikling i jobben. 

  • Kurset fra Kompetansehuset Neo er en ypperlig mulighet! Det at det er gratis har noe å si, for det er dyrt å melde seg på hvis det er privat. 

Tilbudet er finansiert gjennom offentlige midler, og er derfor gratis for både Elite og kursdeltakerne.