Hva er NS-INSTA 800?

Publisert av Tine Solvang

I profesjonelt renhold er det å levere avtalt kvalitet helt avgjørende.  

Les mer om hva renhold innebærer her 

For å beskrive hvilken kvalitet som skal leveres, bruker renholdsbransjen standarden NS INSTA 800. Standarden måler kvaliteten på renhold. Den muliggjør felles forståelse på kvaliteten på utført renhold, og bidrar på den måten til godt samarbeid mellom renholdsvirksomheten og kunden. NS INSTA 800 brukes i hele Norden.  


Hva betyr bokstavene og nummerne i NS INSTA 800? 

NS = norsk standard 

INSTA = internordisk standardisering  

800 er nummeret på standarden 

INSTA 800 kvalitetsnivåer 


5 nivåer av rengjøringskvalitet

INSTA 800 beskriver hvordan ulike nivåer av rengjøringskvalitet skal defineres. Nivå 5 er høyeste og 1 er laveste. Hvert kvalitetsnivå beskriver et antall tillatte samlinger urenheter, som telles opp på både lett og vanskelig tilgjengelige steder. For å vurdere mengden smuss brukes i hovedsak visuell kontroll – altså hva kan du se. I noen tilfeller bruker man også objektive målinger av mengden smuss, men i praktisk arbeid er det visuell kontroll som gjelder.  


4 typer smuss

Standarden definerer 4 typer urenheter: avfall og løst smuss, støv, flekker og såkalt flatesmuss - som kan være rustbelegg, fettfilm eller friksjonsmerker. Standarden skiller på om stedet smusset er på er lett tilgjengelig eller ikke. Det er tillatt med mer smuss på vanskelig tilgjengelige steder.  

Smusset deles opp i to grupper: Løst smuss som telles ved visuell kontroll, og flatesmuss som telles i prosent. 

 

Vil du lære mer om NS-INSTA 800? Lær om kurset Profesjonelt renhold - nettkurs her


Tabell: Hva er tillatt av smuss i de ulike nivåene i standarden?

For å lese tabellen må du vite hva forkortelsene i tabellen betyr:  

LT= Lett tilgjengelige steder 

VT= Vanskelig tilgjengelige steder 

IE= Inspeksjonsenhet 

 Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font
Automatisk generert beskrivelse

Egenkontroll er sentralt i kvalitetsstandarden. Egenkontrollen består i å telle opp løst smuss, støv og flekker og kontrollere at det er innenfor avtalte kvaliteten. Det er også viktig å se over flatesmuss og anslå hvor stor prosent av flaten som er dekket av flatesmuss. Egenkontrollen for renholderen blir da å sjekke at det er innenfor avtalte kvalitetsnivået.  

I tillegg til egenkontrollen som renholderen utfører, kontrollerer de to partene som har inngått rengjøringsavtale oppnådd renholdskvalitet en gang hvert kvartal. Denne kontrollen registrerer og teller opp smuss og flatesmuss i et skjema. På denne måten kontrolleres renholderens egenkontroll. 

Som du forstår, er det avgjørende at renholderen selv kjenner til hva som kjennetegner de ulike kvalitetene.

 

Vil du lære mer om NS-INSTA 800? Lær om kurset Profesjonelt renhold - nettkurs her