Hvilke problemer kan Kompetansehuset Neos norsktest løse for arbeidsgiver?

Publisert av Kompetansehuset Neo

Svært mange ledere er motivert for å øke kompetansen til sine medarbeidere, men synes det kan være vrient å selv vurdere medarbeidernes ferdighetsnivå i norsk når det kommer til nødvendig kunnskap for å få godt utbytte av forskjellige kurs.

Dette er grunnen til at vi har utviklet Kompetansehuset Neos norsktest. Den er enkel å kjøpe, medarbeiderne dine booker tidspunkt for testen selv og du som arbeidsgiver får resultatene sendt på epost sammen en oversikt. Denne oversikten viser medarbeidernes ferdighetsnivå opp mot faktisk funksjonsnivå i norsk.

Se under for hvordan Kompetansehuset Neos norsktest kan hjelpe arbeidsgiver med å løse tre vanlige utfordringer før man bestemmer riktig kompetansehevende tiltak:

Kompetansehuset Neos norsktest kan: Avgjøre hvem som trenger mer norskopplæring

Arbeidsgivere kjenner ofte sine medarbeidere godt, og har et inntrykk av hvilket nivå de ulike medarbeiderne har i norsk. Kompetansehuset Neos norsktest kan kartlegge hvem som trenger mer norskopplæring, samt avklare om arbeidsgivers inntrykk stemmer med formell nivåinndeling.

 

Kompetansehuset Neos norsktest kan: Avgjøre om dyktige medarbeidere er klar for mer utfordrende arbeidsoppgaver

Mange arbeidsgivere har flinke medarbeidere som de ønsker å gi flere oppgaver og mer ansvar, men er usikker på om medarbeideren har de kommunikasjons-ferdighetene som lederoppgaver krever. Kompetansehuset Neos norsktest kan avklare eventuell tvil om medarbeideren har tilstrekkelig norsk-kompetanse til å klare de nye oppgavene.

Kompetansehuset Neos norsktest kan: Avgjøre hvem som bør delta på fagbrevopplæring eller annen bransjespesifikk opplæring

Arbeidsgivere ønsker å styrke kompetansen til sine medarbeidere, og er ofte motivert for å kjøpe inn kompetansehevende kurs. Før man bruker penger på dyre kurs er det klokt å være sikker på at medarbeiderne har den kompetansen som trengs for å klare kurset. Ofte kan manglende ferdigheter i norsk hindre medarbeidere i å fullføre og bestå.

Ved å bruke Kompetansehuset Neos norsktest på forhånd, kan du forsikre deg om at du ikke kaster bort penger på dyre kurs. Da kan du nemlig melde på de medarbeiderne med kompetanse for å klare kurset, og på den måten spare penger! Ved å melde medarbeiderne på riktige kompetansehevende tiltak vil både kompetansen og mestringsfølelsen deres styrkes, det er rett og slett dyrt på mange måter med feil kurs!

 

Vil du vite mer? Klikk på knappen under

Ja, jeg vil vite mer om norsktesten