Norsktest hever indre motivasjon

Kompetansehuset Neos norsktest brukes for å heve den indre motivasjonen hos kursdeltakere fra ISS Facility

Publisert av Kompetansehuset Neo

 

Covid-19 har tvunget oss over på Teams, og det gir mindre smidig kontakt mellom lærer og kursdeltaker

Vanligvis holder vi fysiske kurs, og da er det gode muligheter til å nivåtilpasse undervisningen. Læreren kan følge med på dem som har et litt høyere eller lavere nivå enn gruppen, og tilpasse oppgaver spesielt for dem. Kursdeltakere som trenger tilrettelegging eller hjelp får lett kontakt med lærer ved å rekke opp hånda eller gå bort, uten å forstyrre de andre.

Når vi nå holder undervisningen på Teams er det vanskeligere for dem som ikke har samme nivå som resten av gruppa. Det er vanskeligere å få kontakt med læreren uten samtidig å snakke med alle andre deltakere. Kommunikasjonen er mye mer låst. Eventuelt kan læreren dele inn gruppa i ulike rom i Teams, men da blir det også vanskelig å få oppmerksomhet hvis læreren er opptatt med den andre gruppa. Smidig kontakt mellom kursdeltaker og lærer blir altså vanskeligere.

 

Løsningen er å bruke Kompetansehuset Neos norsktest for å nivå-inndele gruppene

Kompetansehuset Neos norsktest løser problemet. I vår har vi brukt Kompetansehuset Neos norsktest før gruppene starter opp. Gjennom norsktesten har vi fått oversikt over alle deltakernes ferdighetsnivå i norsk, og har delt de inn i grupper ut fra nivå.

Resultat: Alle deltakerne fra ISS Facility som deltar på Kompetansepluss-kurs i regi av Kompetansehuset Neo er på gruppe med andre med samme norskferdighetsnivå. På denne måten får alle deltakerne tilpasset undervisning.

 

Tilpasset undervisning gir motiverte deltakere

Det å få undervisning på sitt nivå er avgjørende for å holde motivasjonen oppe. Indre motivasjon har tre komponenter: Sosial tilhørighet, autonomi og passe utfordring på oppgavene. Ved å nivå-inndele deltakerne har vi sikret den ene av disse tre komponentene. De to andre sørger læreren på kurset for.

 

Gruppene starter neste uke, Vi gleder oss til å følge med på tilbakemeldingene fra kursdeltakerne. Vi håper på høy gjennomføringsgrad og fornøyde deltakere.

 

 

Vil du vite mer? Klikk på knappen under

Ja, jeg vil vite mer om norsktesten