Paulina3

Nå snakker jeg mer norsk!

Publisert av Kompetansehuset Neo

"Nå snakker jeg mer norsk, og mindre engelsk. Jeg er blitt klar over vanlige språkfeil, som for eksempel ordrekkefølgen, og prøver å huske verb på plass nr. 2 i setningen. Jeg våger å snakke norsk oftere, og føler at jeg passer bedre inn i Norge," sier Paulina.

Paulina er 30 år og kommer fra Polen. Hun jobber som renholder i Elite, og har bodd i Norge i 5 år. Nå har hun fast jobb. Hun deltar på sitt andre kurs organisert av Kompetansehuset Neo, der undervisningen foregår på arbeidsplassen. Norskkurset er gratis for Paulina, for Elite har fått midler fra Kompetanse Norge til å gjennomføre Kompetansepluss-kurs.

Hun setter pris på gratis opplæring i norsk:

- Jeg liker å gå på kurs fordi det er en mulighet for meg til å snakke, skrive og lytte til norsk språk. Læreren kan sjekke og korrigere mitt arbeid. Hun liker å lære, og er klar over at den beste måten å tilpasse seg de nye omgivelsene på, er å beherske norsk så godt som mulig. 

Paulina har gått på videregående skole i Polen. Denne bakgrunnen har gjort det enkelt for henne å lære. Men i tillegg har hun møtt opp regelmessig på kompetansepluss-kurset. Nå kan hun forstå, snakke, og skrive bedre og bedre norsk.

New Call-to-action

Får du brukt det du lærer på jobben?
- Jeg snakker ikke mye i jobben som renholder. Men jeg kan flere ord og uttrykk som hører til renholdsbransjen – vi har mye om det på kurset. Og jeg prøver å snakke mer norsk med ledelsen på jobben.

Bruker du noen av nettsidene du ble anbefalt til å øve norsk hjemme?
- Ja, men bare litt. Jeg liker å lære på kurset fordi hjemmet er vanskeligere. Og jeg hører på norsk radio i bilen og jeg ser på norsk barne-TV og Youtube.

Har du noen tips til andre norskkurs-deltakere?
- Møt opp på alle norskkurs-timene, delta aktivt og spør om ting du lurer på! Snakk norsk så ofte du kan, med kolleger, med barna dine, og med norske bekjente!

New call-to-action