Kursholder Øystein Mauritzen som sitter på en stol

Renhold redder liv

Publisert av Kompetansehuset Neo

Øystein Mauritzen underviser i renholdsoperatørfaget her hos Kompetansehuset Neo. Han mener renhold handler om mye mer enn å slenge rundt seg med vaskefilla. Med hans metoder har det gått opp et lys for mange av kursdeltakerne.

Da renhold havnet på listen over samfunnskritiske jobber under den første bølgen av pandemien i 2020, var det en bekreftelse på hva alle som jobber med renhold, vet: Godt utført renhold redder liv. Alt renhold der folk ferdes er smittevern, og daglig renhold beskytter deg mot smitte i hverdagen. 

Øystein Mauritzen er til daglig renholdsleder på Stavanger Katedralskole i Rogaland, og jobber i front for å beskytte ungdommen der mot smitte. I tillegg jobber han som lærer for Kompetansehuset Neo, hvor han underviser i fagbrevsteori for renholdsoperatørfaget. 

 

Her vaskes det ikke! 

Det er viktig å holde skolene åpne slik at de unge ikke trenger å ha all undervisning på nettet. Det er viktig at sykehusene, sykehjemmene og så mye som mulig av samfunnet kan holdes åpent. Renholderne er rett og slett helt vesentlig for å holde smittetrykket nede, og de samfunnskritiske funksjonene oppe. 

Øystein Mauritzen har lang erfaring innen forskjellige deler av renholdsbransjen, noe som sørger for god innsikt og spisskompetanse når han underviser i fagbrevsteori for renholdsoperatørfaget. 

– Moderne renhold krever at man vet hva man gjør og hvorfor, forteller han. 

– Jeg understreker at vi rengjør, her vaskes det ikke! Profesjonelt renhold er så mye mer enn å bare slenge rundt seg med vaskefilla. Ofte har kursdeltakerne fått opplæring i arbeidsrutiner og prosedyrer på jobb, som de pliktskyldigst følger uten at de har forstått hvorfor de skal gjøre det på denne måten. Det går opp et lys for mange når de får opplæring i bakgrunnen for disse prosedyrene, forteller Mauritzen. 

 

Målet er best mulig karakter

– De som går på kurset, er voksne mennesker med flere års yrkeserfaring som renholder bak seg. Min jobb er å gjøre de klare for de nødvendige teoretiske eksamenene i renholdsoperatørfaget. Målet er at de skal få best mulig karakter, forteller han. 

Teorien kan være krevende å sette seg inn i, særlig for de som ikke har norsk som morsmål. Man må forstå bruk av kjemikalier og metoder for ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, industri og transportmidler. 

– Jeg jobber mye med at de skal forstå grundig de fagbegrepene vi bruker, slik at vi kan bygge videre på disse i undervisningen. Så langt som det er mulig demonstrerer jeg rett teknikk eller prosedyre. 

Faglærte renholdere skal i tillegg kunne bruke forskjellige rengjøringsmaskiner, noe som til tider utfordrer Mauritzens kreativitet i undervisningen over Microsoft Teams.

 

Sammen mot eksamen 

Til eksamen må kursdeltakerne også ha kjennskap til forskjellige systemer og standarder for risikovurdering og bruk av verneutstyr, ergonomi og utvikling av renholdsplaner. For å sørge for grundig innlæring og god progresjon er det viktig at alle jobber hjemme med oppgaver til neste kursdag. Det er også et krav at alle er muntlige og har kameraet på i undervisningen over Teams.

– Det er viktig at vi ser hverandre, og opplever at vi er med i et fellesskap, sier Mauritzen.

Han understreker at det er helt sentralt at deltakerne opplever seg sett, og at de også er del av noe sosialt. Særlig viktig er dette for kursdeltakere som har blitt permittert fra jobber i hotell-bransjen under pandemien. 

Med høy gjennomføringsgrad, gode eksamensresultater og glitrende tilbakemeldinger fra kursdeltakerne er det tydelig at Øystein Mauritzen har nøkkelen til hvordan god undervisning gjennomføres på nett.

Visse jobber legger man bare merke til hvis de ikke har blitt gjort. Renhold er en av disse. Da er det viktig at de som rengjør, vet hva de gjør.