Slik får dere gratis norskkurs på jobben

Publisert av Tine Solvang

Kompetansehuset Neo hjelper din bedrift med gratis norskkurs på arbeidsplassen! Kursene er yrkesrettede så deltakerne lærer norsk slik språket brukes på jobben.

Hvorfor er det gratis?

Kompetansepluss arbeid er en tilskuddsordning som finansierer kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen. Ordningen er en del av norsk kompetansepolitikk om at utdanning skal være gratis. Kursene skal bidra til at voksne med kort formell utdanning får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Gjennom Kompetansepluss kan bedrifter søke om midler for å styrke ansattes ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. 

 

5 kjennetegn ved denne type kurs:

 • Kursene er gratis og yrkesrettede
 • Fokus på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og arbeid med nummer, tall, beregning og måling slik det inngår i arbeidsoppgavene.
 • Gruppeundervisning enten fysisk eller digitalt: 5-12 personer. Du kan søke selv om dere er færre enn 5 som ønsker kurs.
 • Vi sender inn søknad på deres vegne
 • Kursene kan starte i april 2023

 

Slik går dere frem for å få kurs, trinn for trinn:

1. Finn ut hvor mange i lavkompetanseyrker på arbeidsplassen som ønsker å delta på kurs. Kvalifisert gjetning er ok. Er det færre enn 8, må vi få til en gruppe med en annen arbeidsplass. Er dere flere enn 16, er det mulig at vi kan søke om 2 grupper og lage en nivådeling mellom de to gruppene.

2. Meld interesse til Kompetansehuset Neo så fort som mulig. 

 

Du kan melde interesse her:

Meld interesse for norskkurs

 

3. Før Kompetansehuset Neo kan sende inn søknaden, må den med signaturrett hos dere signere søknaden digitalt. Mail med link til signering kommer til denne personen - obs: noen ganger havner den i søppelmailen, da den kommer fra en noreply-adresse. Denne delen av prosessen håndteres av direktoratet som finansierer kursene.

4. Vent på svar til mars måned (I tiden mellom desember og mars saksbehandler direktoratet for høyere utdanning og kompetanse alle søknadene).

5. Informer deltakerne om når kurset starter.

6. Hold informasjonsmøte om kurset på arbeidsplassen. Vi i Kompetansehuset Neo kan delta over link. Vi gir dere informasjonsmateriell som dere kan bruke på dette møtet.


7. Støtt opp om kurset: 

  • Server te/kaffe/frukt/kjeks på kurset dersom dere har fysiske kurs. 
  • Sørg for at medarbeiderne ikke får arbeidsoppgaver mens kurset pågår.
  • Bistå oss i Kompetansehuset Neo ved å oppsøke medarbeidere som ikke møter på kurs og forsøk å motivere dem til å møte opp.


Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør og vel anerkjent av myndighetene

 • Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør innenfor Kompetansepluss arbeid-ordningen
 • I september 2020 presenterte vi Kompetansepluss-ordningen på vegne av Norge på konferanse i regi av Nordisk Ministerråd.
 • Vi er et kompetent team som sørger for at dere får en god lærer, godt pedagogisk opplegg, og vi følger dere opp underveis.
 • Vi leverer kurs over hele landet. 
 • Vi jobber godt med søknadene til Kompetanse Norge og har høy tildelingsgrad. I 2019 fikk vi tildeling på 100% av søknadene vi sendte.

 

 

Vil du vite mer før du melder interesse? 

Last ned vår e-bok