Slik får dere gratis norskkurs på arbeidsplassen

Publisert av Tine Solvang

Her er en rask gjennomgang av hvordan det fungerer:

 1. Finn ut hvor mange i lavkompetanseyrker på arbeidsplassen som ønsker å delta på kurs. Kvalifisert gjetning er ok. Er det færre enn 8, må vi få til en gruppe med en annen arbeidsplass. Er dere flere enn 12, er det mulig at vi kan søke om 2 grupper og lage en nivådeling mellom de to gruppene.

 2. Meld interesse til Kompetansehuset Neo så fort som mulig. Siste frist er 1. desember. Meld interesse her:

  Meld interesse for norskkurs

 3. Signer samarbeidsavtalen du får på epost fra Kompetansehuset Neo og returner til samme epostadresse som du fikk den fra.Vent på svar til februar måned (I tiden mellom desember og februar saksbehandler Kompetanse Norge alle søknadene)

 4. Informer deltakerne om når kurset starter

 5. Hold informasjonsmøte om kurset på arbeidsplassen. Vi i Kompetansehuset Neo kan delta over link. Vi gir dere informasjonsmateriell som dere kan bruke på dette møtet.

 6. Støtt opp om kurset: 
  1. Server te/kaffe/frukt/kjeks på kurset dersom dere har fysiske kurs. Ved digitalt klasserom i Teams er det litt vanskelig :)
  2. Sørg for at medarbeiderne ikke får arbeidsoppgaver mens kurset pågår.
  3. Bistå oss i Kompetansehuset Neo ved å oppsøke medarbeidere som ikke møter på kurs og forsøk å motivere dem til å møte opp.

5 kjennetegn ved denne type kurs:

 • Kursene er gratis og yrkesrettede
 • Fokus på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og arbeid med nummer, tall, beregning og måling slik det inngår i arbeidsoppgavene.
 • Gruppeundervisning enten fysisk eller digitalt: 5-12 personer. Du kan søke selv om dere er færre enn 5 som ønsker kurs.
 • Vi sender inn søknad på deres vegne
 • Kursene kan starte i mars/april 2021

 

Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør og vel anerkjent av myndighetene

 • Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør innenfor Kompetansepluss arbeid-ordningen
 • I september 2020 presenterte vi Kompetansepluss-ordningen på vegne av Norge på konferanse i regi av Nordisk Ministerråd.
 • Vi er et kompetent team som sørger for at dere får en god lærer, godt pedagogisk opplegg, og vi følger dere opp underveis.
 • Vi leverer kurs over hele landet. 
 • Vi jobber godt med søknadene til Kompetanse Norge og har høy tildelingsgrad. I 2019 fikk vi tildeling på 100% av søknadene vi sendte.


For mer informasjon:
Last ned vår e-bok