Kompetansepluss

Slik jobber vi med Kompetansepluss-kurs

Publisert av Tine Solvang

 

Vi bryr oss om at dere lykkes med deres kompetansehevingsprosjekt! Vi:

  1. Sørger for at søknaden din blir innvilget
  2. Sørger for at kurset fungerer og folk møter opp


Vi sørger for at din søknad blir innvilget:
Vi jobber seriøst hvert år med å finne den rette innretningen på søknadene opp mot kriteriene som er satt i utlysningen. Vi jobber med å få flest mulig poeng i alle søknadene. Det kan bety at dere vil få spørsmål fra oss om å samarbeide med en mindre bedrift om kurs – det vil gi flere poeng i søknaden, da små virksomheter får flere poeng enn store. Det kan også hende vi ber dere vurdere å gi kursdeltakerne lønn i hele eller deler av timene de deltar på kurs – det gir også flere poeng i søknaden.

I år legger myndighetene vekt på regning som ferdighet i tillegg til lesing og skriving. Det betyr at vi kommer til å legge inn regning som ferdighet i søknaden, og kurset vil ha læringsmomenter og tall og regning slik det brukes i jobben i hver økt. Læringsmomentene kan i tillegg til selve regningen, være å snakke om tall og beregninger. Regning som grunnleggende ferdighet handler om å forstå overslag, beregning, og i noen tilfeller, særlig innen renhold, det å kjenne til forholdstall slik det brukes på vaskemidler og byggtegninger.

 

Arbeidet med å utarbeide gode søknader betaler seg - i tildelingen til Kompetansepluss 2022 fikk vi innvilget alle søknadene! 🥳


Vi sørger for at kursene fungerer og at medarbeiderne møter opp på kurset:
La oss si at dere samarbeider med oss og nå har fått innvilget kurs – da er neste fokus å jobbe for at medarbeiderne møter opp til kurset. For å lære noe på kurset må medarbeiderne møte opp. At noen av medarbeiderne må gi tapt for krav fra andre kanter i livet er vanlig, det tar tid og krefter å gå på norskkurs, men det er viktig at minst 5 deltakere møter til kurset. Dersom det møter færre enn 5 personer, er vi av bevilgende myndigheter forpliktet til å avslutte kurset.

For å sikre tett oppfølging av oppmøtet fører læreren oppmøte etter hver økt. Dere har mulighet til å logge dere på vår digitale løsning og se hvem som møter opp. I tillegg ser vi i Kompetanshuset Neo på oppmøtestatistikken på deres kurs hver uke og ber kontaktpersonen hos dere om hjelp til å motivere dem som ikke har møtt til å møte opp neste gang.

Vi følger også opp kurset faglig, gjennom at læreren leverer en liten rapport om hva som ble gått gjennom på hver kursøkt. Læreren er forpliktet til å følge kompetansepluss-metodikken, som sikrer at medarbeiderne lærer norsk slik de trenger å bruke det på jobb. Det får du som leder glede av.

Gjennom dette arbeidet sikrer vi at dere får det kurset dere har ønsket dere.

 

Vil dere også ha gratis norskkurs på jobben?

Meld interesse for norskkurs