iStock-827810760-1

Gratis norskkurs for ansatte i lavkompetanseyrker

Publisert av Kompetansehuset Neo

Gratis norskkurs på arbeidsplassen oppnås gjennom Kompetansepluss, en ordning eid av Utdanningsdepartementet - administrert av Kompetanse Norge. Ordningen følger av norsk politikk om at utdanning skal være gratis. Mange i lavkompetanseyrker har lave ferdigheter i lesing og skriving, og enkelte også i muntlig norsk. Ordningen skal hjelpe slike yrkesutøvere henge med i samfunnsutviklingen: Lese- og skriveferdigheter er blitt en forutsetning i nesten alle yrker.

Vi håndterer søknad, kommunikasjon med myndighetene og sikrer et relevant innhold på kurset

Vi ordner hele prosessen fra søknad til innmelding av deltakere og rapportering til myndighetene. Vi sikrer at kursenes innhold er i overensstemmelse med retningslinjene fra Kompetanse Norge, og vi skaffer dyktige lærere. Vi har gode rutiner for å følge opp alle kurs, og Kompetansehuset Neos digitale fellesskap lar lærere utveksle tips og erfaringer. Alle kursdeltakere får en kursperm med utvalgte tekster fra lærebøker om norsk på arbeidsplassen.

Kompetansepluss kurs er ikke som andre norskkurs

Til forskjell fra generelle, tradisjonelle norskkurs, handler Kompetansepluss-kurs om den norsken ansatte trenger å mestre på arbeidsplassen. På kursene heves relevant norskkunnskap, og elevene lærer de hvordan de skal formulerer seg, og de øver en hele del. Resultatet er en nyttig norskkompetanse de kan bruke på jobben.

Les også: Nå er terskelen for å snakke norsk på jobben lavere

Leverer kurs over hele landet

Kompetansehuset Neo leverer kurs over hele landet. Vi sikrer at innholdet er tilpasset både yrket til deltakerne og selve virksomheten. Med oss på laget, kan hovedkontoret avtale tilpassingen av kursene og avklare hvilken kompetanse som kreves i de ansattes kommunikasjon med kunder, ledere, kolleger? Relevante skriv, skjemaer og dokumenter som ansatte må kunne – legges inn i kurspermen. Vi sørger for konsistent innhold i alle kurs på tvers av lokasjoner, og vi sparer våre kunder for mye arbeid, oppfølging og administrasjon.

Les også: ISS: Med Kompetansehuset Neo er det enkelt å få kurs over hele landet

Kurs på fritiden eller i arbeidstiden

Mange har kursene i de ansattes fritid, mens andre velger å lønne de ansatte delvis eller helt i kurstiden. Virksomheten står fritt til å velge den ordningen som egner seg best.

Gruppeundervisning, fysisk oppmøte eller online

Undervisningen ledes av en lærer og foregår på arbeidsplassen som gruppeundervisning med mellom 5 og 12 deltakere i en gruppe. Normal gjennomføring tilsier 3-timers økter en gang i uka - til sammen 100 timer. Det hele tar omtrent ett år å gjennomføre. Det er muligheter for andre gjennomføringsformer, og vi har løsninger for online-undervisning dersom det er vanskelig å samle alle.

Finn deltakere og ta kontakt
Bedriftens oppgave er å finne fram til de ansatte som ønsker kurs og utpeke en leder som tar dialogen med oss om kurset. Vedkommende leder vil også ha et internt ansvar for å følge opp at ansatte møter på kurs. Bedriften stiller til rådighet er egnet lokale for kursene- for eksempel et møterom eller et pauserom. Ved online-kurs kan folk logge seg på via mobiltelefon hjemmefra.

Når?

Søknadsfrist er sent i høst, i november eller desember – søknadsfrist kunngjøres i september. Kurs starter i april året etter.

 

Ta kontakt med daglig leder Tine Solvang på tlf 46 12 7005 for mer informasjon.

E-post: tine.solvang@kompetansehusetneo.no

 

 

New call-to-action