iStock-827810760-1

Gratis norskkurs for ansatte i lavkompetanseyrker

Publisert av Kompetansehuset Neo

 

Dere kan få gratis norskkurs på arbeidsplassen gjennom å samarbeide med oss i Kompetansehuset Neo. Vi søker midler i Kompetansepluss-ordningen for dere. Ordningen følger av norsk politikk om at utdanning skal være gratis. Mange i lavkompetanseyrker har lave ferdigheter i lesing og skriving, og enkelte også i muntlig norsk. Ordningen skal hjelpe ansatte i lavkompetanseyrker til å henge med i samfunnsutviklingen: Lese- og skriveferdigheter er blitt en forutsetning i nesten alle yrker.

Vi håndterer søknad, kommunikasjon med myndighetene og sikrer et relevant innhold på kurset

Vi ordner hele prosessen fra søknad til innmelding av deltakere og rapportering til myndighetene. Vi sikrer at kursenes innhold er i overensstemmelse med retningslinjene fra Kompetanse Norge, og vi skaffer dyktige lærere. Vi har gode rutiner for å følge opp alle kurs, og Kompetansehuset Neos digitale fellesskap lar lærere utveksle tips og erfaringer. Vi bruker oppdaterte, digitale læremidler som er rettet mot norsk i arbeidslivet.

 

Kompetansepluss kurs er ikke som andre norskkurs

Til forskjell fra generelle, tradisjonelle norskkurs, handler Kompetansepluss-kurs om språket slik det brukes for å mestre arbeidsoppgavene. På kursene øver vi på hvordan  formulerer seg i samtale med kunder, sjefen og kolleger. Resultatet er en nyttig norskkompetanse de kan bruke på jobben.

Les også: Nå er terskelen for å snakke norsk på jobben lavere

Leverer kurs over hele landet

Kompetansehuset Neo leverer kurs over hele landet. Vi sikrer at innholdet er tilpasset både yrket til deltakerne og selve virksomheten. Med oss på laget, kan hovedkontoret avtale tilpassingen av kursene og avklare hvilken kompetanse som kreves i de ansattes kommunikasjon med kunder, ledere, kolleger? Relevante skriv, skjemaer og dokumenter som ansatte må kunne – legges inn i kurspermen. Vi sørger for konsistent innhold i alle kurs på tvers av lokasjoner, og vi sparer våre kunder for mye arbeid, oppfølging og administrasjon.

Les også: ISS: Med Kompetansehuset Neo er det enkelt å få kurs over hele landet

 

Kurs på fritiden eller i arbeidstiden

Mange har kursene i de ansattes fritid, mens andre velger å lønne de ansatte delvis eller helt i kurstiden. Virksomheten står fritt til å velge den ordningen som egner seg best.

 

Gruppeundervisning, fysisk oppmøte eller online

Kursene er gruppeundervisning med mellom 8 og 12 deltakere. Har dere færre enn 8, kan vi kople dere sammen med en annen virksomhet i samme bransje. Er dere 16 eller flere kan vi dele inn i grupper ut fra nivå.

Lengden på kurset er 3 timer, og 1 eller 2 ganger i uken. Kurset må være ferdig senest 16 måneder etter oppstart. I praksis arrangerer vi kurs på 140 timer, som passer fint med et vanlig skoleår.

Kursene arrangeres fysisk eller i digital klasserom. Deltakerne må møte opp/ logge seg på samtidig. Hvis kurset arrangerer fysisk må virksomheten stille med et egnet lokale på arbeidsplassen. Våre lærere kommer til dere.

 

Finn deltakere og ta kontakt

Bedriftens oppgave er å finne fram til de ansatte som ønsker kurs og utpeke en leder som tar dialogen med oss om kurset. Vedkommende leder vil også ha et internt ansvar for å følge opp at ansatte møter på kurs. Bedriften stiller til rådighet er egnet lokale for kursene- for eksempel et møterom eller et pauserom. Ved online-kurs kan folk logge seg på via mobiltelefon hjemmefra.

 

Når?

Søknadsfrist er sent i høst, i november eller desember – søknadsfrist kunngjøres i september. Kurs starter i april året etter.

 

Her kan du finne mer informasjon (du finner informasjon rettet mot deltakere, ledere og toppledere)

Last ned gratis guide

 

Her kan du melde dere på:

Meld interesse for norskkurs