Hva er spesielt med profesjonelt renhold?

Publisert av Tine Solvang

De fleste rengjør sin egen bolig regelmessig. Derfor tenker kanskje de fleste at de kan dette med renhold. Så hvorfor trenger man å få opplæring for å kunne jobbe med renhold?

For det første er profesjonelt renhold en tjeneste der man har en avtalt kvalitet som skal leveres. Oftest kjøpes tjenesten inn, og noen ganger er renholdere fast ansatt. Uansett er det sentralt i profesjonelt renhold at man avtaler hvilken kvalitet renholdet skal ha i de ulike rommene.

I renholdsbransjen bruker man kvalitetssystemet NS-INSTA 800 for å avtale  kvaliteten på renholdet. Systemet har 5 grader av rent, der nivå 5 er høyeste og 1 er laveste. Hvert kvalitetsnivå beskriver et antall tillatte samlinger urenheter, som telles opp på både lett og vanskelig tilgjengelige steder. For å vurdere mengden smuss brukes i hovedsak visuell kontroll – altså hva kan du se. Systemet er nyttig fordi man ofte ikke trenger at det er helt rent. For eksempel på et lager kan det holdet at det er noe smuss, mens det på kontorer må være relativt rent. 

I profesjonelt renhold brukes annet utstyr enn man bruker hjemme når man rengjør gulv. I store lokaler brukes gulvvaskemaskiner for å spare tid og for å spare renholderens muskler og sener for overbelastning. Når lokalene er slik utformet at man ikke kan bruke gulvvaskemaskiner, brukes ofte mikrofibermopper. Mikrofiber sparer også renholderens muskler å sener, for den er veldig lett så lenge den er lett fuktet eller tørr. En mikrofibermopp blir veldig tung med for mye vann. I profesjonelt renhold har renholderne en rengjøringsvogn med alt utstyr tilgjengelig der de er. Er det tepper som skal støvsuges, bruker de en profesjonell støvsuger som har større kraft enn den vi bruker hjemme. Som regel har profesjonelle støvsugere også et bedre filter enn de vi bruker hjemme. Skal det tørkes støv, bruker profesjonelle renholdere inventarmopp med forlengerskaft, så de kommer til de aller fleste steder.

Verneutstyr som brukes i profesjonelt renhold er for det første engangshansker. Når man tørker støv høyt oppe, bruker man ofte vernebriller. Vil du lære mer om profesjonelt renhold? 

Les om kurset Profesjonelt renhold - nettkurs her