Planlegging - Yrkesrettet norskkurs

Slik yrkesretter vi norskopplæringen i Kompetansepluss-kurs

Publisert av Tine Solvang

For at kursene skal være motiverende for deltakerne, må kurset oppleves som nyttig. Dette er et viktig prinsipp i voksenpedagogikken. Med yrkesretting menes at vi trener på den type språkbruk som deltakerne trenger i jobben. Noen ganger er det litt arbeid med tall og data i tillegg, også dette slik det brukes på jobben.

For å få til dette bruker vi 2 verktøy:

 1. Yrkesprofiler for basisferdigheter utviklet av Kompetanse Norge
 2. Interne tekster fra virksomheten som materiell på kurset

1. Hva er yrkesprofiler og hvordan bruker vi det?

I vårt arbeid bruker vi for det første yrkesprofiler for basisferdigheter på jobben utarbeidet av direktoratet som deler ut pengene vi søker på. Det finnes ferdige yrkesprofiler for følgende yrker:

  • Barnehageassistent
  • Blikkenslager
  • Bussjåfør
  • Butikkmedarbeider
  • Driftstekniker/vaktmester
  • Elektriker
  • Kantinemedarbeider
  • Lagermedarbeider
  • Maskinfører
  • Pleieassistent
  • Renholder
  • Rørlegger
  • Taxisjåfør
  • Transportarbeider
  • Truckfører
  • Tømrer

Yrkesprofilene beskriver hvilke arbeidsoppgaver som er sentrale i dette yrket, og i hvilke arbeidsoppgaver det kreves ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter og regning. Her er et lite utdrag fra yrkesprofilen for renholdere:

 

Muntlige ferdigheter som kreves i renholdsyrket hver dag:

 • hilse på kunder og brukere på en hyggelig måte
 • samtale med andre for å koordinere arbeidet
 • ta imot instruksjoner fra overordnede

Lesing som kreves i renholdsyrket hver dag:

 • lese arbeidsinstruksjoner
 • lese korte beskjeder
 • lese lister over ulike arbeidsoppgaver

Skriving som kreves i renholdsyrket hver dag:

 • krysse av på skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver
 • fylle ut sjekklister for utført arbeid

Regning som kreves i renholdsyrket hver dag:

 • beregne tid for å utføre en jobb
 • beregne forbruk av materiell og utstyr som går med til jobben • beregne tid til kjøring

Disse yrkesprofilene gir læreren et veldig godt utgangspunkt for å sikre at innholdet på kurset svarer til behovet deltakerne har, og inviterer til samtaler om hva de gjør spesielt på sin jobb slik at kan knytte kursets innhold enda tettere til kursdeltakerens hverdag.


2. Hva er interne tekster og hvordan bruker vi det?

Det andre vi bruker, er interne tekster fra arbeidsplassen. Noen kaller det tekstuniverset på arbeidsplassen. For å få til dette må ledelsen i virksomheten vi samarbeider med, gi oss disse tekstene. Eksempler på tekster som er nyttige er:

  • utdrag fra personalhåndbok
  • oppslag på arbeidsplassen
  • timelister
  • avviksskjemaer
  • instrukser
  • arbeidskontrakt
  • rapporter
  • HMS-håndbok

Det er også nyttig med beskrivende caser fra arbeidshverdagen som for eksempel misforståelser, hvilke type feil dere ofte får klager på, situasjoner det ofte er utfordringer knyttet til, og så videre. Dette materialet bruker vi for å komme enda tettere innpå språk slik det brukes på vedkommendes arbeidsplass.

 

Dere kan også få yrkesrettede kurs på deres arbeidsplass!

Meld interesse for norskkurs

 

 

5 kjennetegn ved denne type kurs:

 • Kursene er gratis og yrkesrettede
 • Fokus på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og arbeid med nummer, tall, beregning og måling slik det inngår i arbeidsoppgavene.
 • Gruppeundervisning enten fysisk eller digitalt: 5-12 personer. Du kan søke selv om dere er færre enn 5 som ønsker kurs.
 • Vi sender inn søknad på deres vegne
 • Kursene kan starte i mars/april 2021

Hvorfor velge Kompetansehuset Neo som kursleverandør?

 • Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør innenfor Kompetansepluss arbeid-ordningen
 • I september 2020 presenterte vi Kompetansepluss-ordningen på vegne av Norge på konferanse i regi av Nordisk Ministerråd.
 • Vi er et kompetent team som sørger for at dere får en god lærer, godt pedagogisk opplegg, og vi følger dere opp underveis.
 • Vi leverer kurs over hele landet. 
 • Vi jobber godt med søknadene til Kompetanse Norge og har høy tildelingsgrad. I 2019 fikk vi tildeling på 100% av søknadene vi sendte.

 

For mer informasjon: Last ned vår e-bok