Kompetansepluss

Kompetansepluss-kurs er ikke som andre norskkurs!

Publisert av Tine Solvang

Kompetansepluss-kurs gir dere mulighet til å tilby de ansatte gratis norskopplæring - en gratis og effektiv måte å øke trivsel og effektiviteten på jobb.

Hva om deres medarbeidere lærer akkurat de ord og uttrykk de trenger på jobben! Ville det gjort en forskjell? Slik tilpasses faktisk norskkurs slik vi leverer dem. Vi tilpasser norskundervisningen etter kursdeltakernes yrke og deres bedrifts språklige utfordringer. Slik blir norskkurset relevant for deltakerne.

Lærer det man trenger på jobben

På vanlige norskkurs lærer man norsk slik det brukes på mange områder, man lærer å snakke om mat, om familien, diskutere nyheter og samfunnsspørsmål, og det å komme seg rundt med transportmidler. På våre norskkurs lærer man norsk slik det brukes på jobben. For de fleste handler dette om muntlig kommunikasjon med kolleger, sjefer og kunder i det daglige. Det vil også være fokus på å lese og forstå informasjon fra arbeidsgiver, som HMS-reglement, arbeidsrutiner, manualer og lignende. For mellomledere kan dette være å skrive nyanserte og tydelige rapporter, eller å bli raskere i bruk av Excel. Denne tilnærmingen gjøre at kurset oppleves nyttig og relevant for de aller fleste. 

Les også: Nå snakker jeg mer norsk

Læreverk og materiale som bidrar til å yrkesrettet kursene:

For å sikre tilpassede kurs, har vi valgt ut digitale læreverk som er tilpasset yrkeslivet, bransjen de jobber i og deres bedrift spesielt. 

I tillegg vil vi dersom deltakerne har et godt nok nivå i norsk, autentiske tekster fra jobbhverdagen. Eksempler på dette er: ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, ansettelseskontrakten, produktblader, internavis og manualer.

 

Vil dere også ha gratis norskkurs på jobben?
Her kan du melde interesse for  å være med i søknad til neste års tildeling:

 Ja, takk

 

Vi får ofte spørsmål om hvilket nivå kurset er på. Svaret er at det kommer an på hva behovet er. Deltakerne får kurs tilpasset sitt nivå . Dette får vi til gjennom å kartlegge kursdeltakerens ferdighetsnivå på jobben når kursene starter opp. Dette gjøres digitalt. Vi spør om de gir beskjeder på norsk, leser informasjon fra arbeidsgiver og liknende spørsmål. Denne digitale kartleggingen gjøre at lærer får en rask oversikt over hvilke temaer kursdeltakerne mestrer bra, og hvilke de trenger å jobbe med. Dersom dere har mange kursdeltakere, kartlegger vi ferdighetsnivået til deltakerne før kurset starter. Da kan vi fordele deltakerne i grupper med like forutsetninger, slik at de vil få bedre utbytte av kurset.

Vi gjør samme kartleggingen når kurset nærmer seg slutten. På den måten kan vi se hvor mye deltakerne opplever at de har lært på kurset. 

 

Vil du lese mer om hva dette går ut på, last ned gratis E-bok her:

New call-to-action

 

Nivået på kurset tilpasses deltakerne

Kompetansepluss-kurs øker trivsel og effektivitet på jobben

Den viktigste kjente konsekvensen av Kompetansepluss-kurs på jobben, er økt selvtillit hos medarbeiderne: Etter kurs er de rustet til å møte mange flere kommunikasjonssituasjoner enn tidligere, og kan istedet for å engste seg for situasjoner de ikke mestrer, kan de i større grad konsentrere seg om jobben og hyggelig prat med kunder og kolleger. Det medfører større jobbengasjement og mindre fravær.


Vil dere også ha gratis norskkurs på jobben?
Her kan du melde interesse for  å være med i søknad til neste års tildeling:

 Ja, takk