Kompetansepluss

Kompetansepluss-kurs er ikke som andre norskkurs!

Publisert av Tine Solvang

 

Hva om deres medarbeidere lærer akkurat de ord og uttrykk de trenger på jobben! Ville det gjort en forskjell? Slik tilpasses faktisk norskkurs slik vi leverer dem. Vi tilpasser norskundervisningen etter kursdeltakernes yrke og deres bedrifts språklige utfordringer. Slik blir norskkurset relevant for deltakerne.

Lærer det man trenger på jobben

På vanlige norskkurs lærer man norsk slik det brukes på mange områder, man lærer å snakke om mat, om familien, diskutere nyheter og samfunnsspørsmål, og det å komme seg rundt med transportmidler. På våre norskkurs lærer man norsk slik det brukes på jobben. For de fleste handler dette om muntlig kommunikasjon med kolleger, sjefer og kunder i det daglige. Det vil også være fokus på å lese og forstå informasjon fra arbeidsgiver, som HMS-reglement, arbeidsrutiner, manualer og lignende. For mellomledere kan dette være å skrive nyanserte og tydelige rapporter, eller å bli raskere i bruk av Excel. Denne tilnærmingen gjøre at kurset oppleves nyttig og relevant for de aller fleste. 

Les også: Nå snakker jeg mer norsk

Eksempel på innhold på kurs for pleieassistenter

Vi kan ta for oss en arbeidsdag til en pleieassistent og hva slags utfordringer han eller hun møter på en vanlig arbeidsdag. For eksempel så må en pleieassistent kunne lese en god del:

 • lese skilt og symboler
 • lese menyer
 • lese vaktlister
 • lese ulike planer for stell
 • lese beskjeder fra kolleger og leder
 • lese ukeplaner
 • lese i timeavtalebok
 • lese vaktskifte rapporter og logger i journalen
 • lese diverse oppslag

Tilsvarende eksempler vil du finne for skriving, muntlige ferdigheter, dataferdigheter og regneferdigheter innenfor stort sett alle yrker. Denne metoden sikrer at kursene inneholder det de trenger i sin jobb, og ikke en masse unødvendig. 

Kurspermer tilpasset deres virksomhet

For å sikre tilpassede kurs, lager vi kurspermer til kursdeltakerne som er tilpasset yrkeslivet, bransjen de jobber i og deres bedrift spesielt. Ved kursoppstart får hver kursdeltaker får en egen perm som inneholder:

 • Autentiske tekster fra virksomheten

Det er viktig å øve på lesing og skriving som er relevant for virksomheten. Derfor vil vi på forhånd samle inn reelle tekster som dere bruker i det daglige. Eksempler på dette er: ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, ansettelseskontrakten, produktblader, internavis og manualer.

 • Læringsmateriell med temaer fra yrkeslivet og deres bransje

Vi har tilgang på mye godt læringsmateriell som er relevant for yrkeslivet og for deres bransje spesielt.

New call-to-action

 

 

 Disse yrkene har vi ferdige opplegg for:

 Barnehageassistent

 Langtransportsjåfør

 Blikkenslager

 Maskinfører

 Bussjåfør

 Pleieassistent

 Butikkmedarbeider

 Renholder

 Driftstekniker/vaktmester

 Rørlegger

 Elektriker

 Taxisjåfør

 HMS-arbeid for byggfag

 Truckfører

 Kantineassistent

 Tømrer

 Lagermedarbeider

 

Dersom yrket som utøves på din arbeidsplass ikke finnes på lista, lager vi et opplegg for deres medarbeidere.

Kartlegging ved kursstart

Noe annet som er spesielt ved denne typen kurs, er at deltakerne får kurs tilpasset sitt nivå . Det gjør vi vet at ved kursstart kartlegger vi kursdeltakerens ferdighetsnivå på jobben. Dette gjøres digitalt. Vi spør om de gir beskjeder på norsk, leser informasjon fra arbeidsgiver og liknende spørsmål. Denne digitale kartleggingen gjøre at lærer får en rask oversikt over hvilke temaer kursdeltakerne mestrer bra, og hvilke de trenger å jobbe med. Dersom dere har mange kursdeltakere, kartlegger vi ferdighetsnivået til deltakerne før kurset starter. Da kan vi fordele deltakerne i grupper med like forutsetninger, slik at de vil få bedre utbytte av kurset.

Vi gjør samme kartleggingen når kurset nærmer seg slutten. På den måten kan vi se hvor mye deltakerne opplever at de har lært på kurset. 

Kompetansepluss-kurs øker trivsel og effektivitet på jobben

Den viktigste kjente konsekvensen av Kompetansepluss-kurs på jobben, er økt selvtillit hos medarbeiderne: Etter kurs er de rustet til å møte mange flere kommunikasjonssituasjoner enn tidligere, og kan istedet for å engste seg for situasjoner de ikke mestrer, kan de i større grad konsentrere seg om jobben og hyggelig prat med kunder og kolleger. Det medfører større jobbengasjement og mindre fravær.

 

Kompetansepluss-kurs gir dere mulighet til å tilby de ansatte gratis norskopplæring - en gratis og effektiv måte å øke trivsel og effektiviteten på jobb.

 

New call-to-action