Kompetansepluss

Kompetansepluss-kurs er ikke som andre norskkurs!

Publisert av Tine Solvang

Hva om deres medarbeidere lærer akkurat de ord og uttrykk de trenger på jobben! Ville det gjort en forskjell? Slik tilpasses faktisk norskkurs slik vi leverer dem. Vi tilpasser norskundervisningen etter kursdeltakernes yrke og deres bedrifts språklige utfordringer. Slik blir norskkurset relevant for deltakerne.

Lærer det man trenger på jobben, både norsk og regning

På vanlige norskkurs lærer man norsk slik det brukes på mange områder, man lærer å snakke om mat, om familien, diskutere nyheter og samfunnsspørsmål, og det å komme seg rundt med transportmidler. På våre norskkurs lærer man norsk slik det brukes på jobben. For de fleste handler dette om muntlig kommunikasjon med kolleger, sjefer og kunder i det daglige. Det vil også være fokus på å lese og forstå informasjon fra arbeidsgiver, som HMS-reglement, arbeidsrutiner, manualer og lignende. For mellomledere kan dette være å skrive nyanserte og tydelige rapporter, eller å bli raskere i bruk av Excel. Denne tilnærmingen gjøre at kurset oppleves nyttig og relevant for de aller fleste. 

I år inngår også regning i Kompetansepluss-kursene. Regning innebærer enkle regneoperasjoner man gjør på jobb, overslag og beregninger og det å snakke om tall. For renholdere er det for eksempel viktig å kjenne til forholdstall, i og med at forholdstall angir blandingsforholdet for rengjøringsmidler. Ofte kan det være viktig å beregne tidsbruk per oppgave eller areal. For bygningsarbeidere er det å kunne finne hypotenusen og det å kunne måle og gjøre overslag over mengde materialer man trenger, eller beregne hvor lang tid det tar å flytte materialer fra pall til arbeidsplass. 

Det inngår også i regning slik det defineres innen Kompetansepluss at de kan samtale med kolleger og sjefer om disse tallene.

 

Les også: Nå snakker jeg mer norsk

 

Kompetansepluss-kurs øker trivsel og effektivitet på jobben

Den viktigste kjente konsekvensen av Kompetansepluss-kurs på jobben, er økt selvtillit hos medarbeiderne: Etter kurs er de rustet til å møte mange flere kommunikasjonssituasjoner enn tidligere, og kan istedet for å engste seg for situasjoner de ikke mestrer, kan de i større grad konsentrere seg om jobben og hyggelig prat med kunder og kolleger. Det medfører større jobbengasjement og mindre fravær.

 

Læreverk og materiale som bidrar til å yrkesrettet kursene:

For å sikre tilpassede kurs, har vi valgt ut digitale læreverk som er tilpasset yrkeslivet, bransjen de jobber i og deres bedrift spesielt. 

I tillegg vil vi dersom deltakerne har et godt nok nivå i norsk, autentiske tekster fra jobbhverdagen. Eksempler på dette er: ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, ansettelseskontrakten, produktblader, internavis og manualer. I og med at regning inngår i kursene i år, vil vi også se på tekster der tall inngår, for eksempel timelister, blandingsforhold, beregninger av tid eller areal eller annet.

 

Vil dere også ha gratis norskkurs på jobben?

Meld interesse for norskkurs

 

Nivået på kurset tilpasses deltakerne

Vi får ofte spørsmål om hvilket nivå kurset er på. Svaret er at det kommer an på hva behovet er. Deltakerne får kurs tilpasset sitt nivå . Dette får vi til gjennom å kartlegge kursdeltakerens ferdighetsnivå på jobben når kursene starter opp. Dette gjøres digitalt. Vi spør om de gir beskjeder på norsk, leser informasjon fra arbeidsgiver og liknende spørsmål. Denne digitale kartleggingen gjøre at lærer får en rask oversikt over hvilke temaer kursdeltakerne mestrer bra, og hvilke de trenger å jobbe med. Dersom dere har mange kursdeltakere, kartlegger vi ferdighetsnivået til deltakerne før kurset starter. Da kan vi fordele deltakerne i grupper med like forutsetninger, slik at de vil få bedre utbytte av kurset.

Vi gjør samme kartleggingen når kurset nærmer seg slutten. På den måten kan vi se hvor mye deltakerne opplever at de har lært på kurset. 

 

Vil du lese mer om hva dette går ut på, last ned gratis E-bok her:

New call-to-action