Matspecialen

Matspecialen får norskkurs tilpasset deres arbeidshverdag

Publisert av Kompetansehuset Neo

I fjor høst startet Matspecialen opp med gratis norskkurs for de ansatte. Og denne norskopplæringen er arbeidsrettet slik at den er relevant for akkurat deres arbeidshverdag.

Kurslærer Marta har hatt ansvar for undervisningen siden februar. Marta har jobbet som kursleder hos Kompetansehuset Neo i 3 år. Hun underviser i norsk språk for arbeidslivet, og har tidligere erfaring i norskopplæring. For Kompetansehuset Neo underviser hun renholdere, lagerarbeidere, kjøkkenarbeidere og sjåfører. Kurset holdes én gang i uken og varer i tre timer. Selv om kurset skal vare frem til høsten, mener Marta at det vil være en fordel dersom kurset fortsetter videre.

 Medarbeiderne går på kurs i arbeidstiden, hvilket bidrar til høy grad av motivasjon blant medarbeiderne og stabilt oppmøte på kurs, sier hun.

Les også: Kompetansepluss-kurs er ikke som andre norskkurs

 

Ser stor fremgang i begynnelsen, spesielt på uttale

Maciej er fra Polen og kom til Norge for å arbeide. Han jobber som sjåfør for Matspecialen og gått på norskkurs i 3 måneder. Han forteller at siden det er en liten gruppe får han mye hjelp fra lærer Marta.

 Jeg trenger å snakke norsk både på jobb og privat. Jeg vil lære perfekt norsk! Jeg vil bo i Norge og jobbe for Matspecialen, forteller han.

Ønsket om å utvikle seg i arbeidslivet og ambisjoner om å bli værende i Norge gjør at Maciej er motivert og glad i å gå på kurs.

Marta forteller at man merker størst grad av progresjon hos elevene i begynnelsen. De som har kunnet lite utvikler seg mest, og spesielt uttale har forbedret seg veldig hos alle kursdeltakerne. Nybegynner Maciej forstår vesentlig mer nå enn før, etter kort tid på kurs.

  Nå jobber vi med at han skal få uttrykket seg, sier Marta.

 Han kan bekrefte at det han lærer på kurs er relevant i arbeidet han gjør for Matspecialen.

  Jeg lærer ord jeg trenger. Jeg kjører mat, og må ringe og snakke med kunder.

Maciej får mye igjen for arbeid med muntlig kommunikasjon på kurs. Et eksempel på relevant lærdom er ordet «forsinket», som Maciej mener gjør at han kan forholde seg til kunden på en mer ryddig og profesjonell måte. Han nevner også at han tilegner seg vokabular i HMS og arbeidsrutiner, at han klarer mer og er flinkere i arbeidet.

 Marta legger også vekt på verdien av kurs for de mer viderekomne.

 Det er vanskeligere å merke at de utvikler seg, men kurset har stor verdi for de som allerede mestrer enkel kommunikasjon på norsk. Det er viktig at utviklingen fortsetter, spesielt hos de som er motiverte for å forbedre norsk på jobben.

Det at man merker at utviklingen går saktere etter at kursdeltakerne har nådd et visst nivå er ingen grunn til å avbryte kompetansehevingen. Snarere tvert imot, forteller Marta.

— Jobben er begrenset ut ifra hva man kan, sier Marta.

 Det hjelper også at kursdeltakerne har ulike bakgrunner og forutsetninger, for da må de bruke norsk i kommunikasjonen og ikke hjemspråket. Kurset bidrar til at det felles språket på jobben blir norsk, i stedet for andre språk og hjemmesnekrede løsninger.

New call-to-action

 

Ulike ferdigheter og forventninger blant deltakerne

Hos Matspecialen holder Marta kurs for en variert gruppe elever, som er godt for gruppen, men som også kan by på utfordringer. Ikke bare har elevene sprikende grad av norskferdigheter, men de arbeider også på forskjellige avdelinger. Maciej er nybegynner i norsk og arbeider som sjåfør, mens andre er mer viderekomne og arbeider på kjøkkenet.

— Noen elever har droppet ut på grunn av andre forventninger, sier Marta. Fordi kurset er arbeidsrettet er det også nødvendig å lære om for eksempel HMS og brannvern på norsk. Det kan være krevende.

Likevel gjør Marta en innsats for at det skal være rom for artig innhold på kurs også. De fleste kursdeltakerne liker å arbeide med muntlig språk for å forbedre kommunikasjon.

 — Jeg tilpasser undervisningen enkeltvis, og bruker relevante tema der jeg blander kjøring og kjøkken, sier Marta.

 Hun legger også mye fokus på grunnleggende grammatikk.

— På den måten utvikler alle seg, uansett nivå! 

Rom for tilpasning underveis i kurset

Marta er åpen for å tilpasse temaer, og er glad for å ta imot ønsker og tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Etter ønske fra medarbeiderne øver de nå på å uttrykke tanker, synspunkt og meninger.

— Preteritum og perfektum er viktig for kommunikasjonsklarhet.

 Marta forteller at når medarbeiderne får påvirke kurset øker motivasjonen:

— De får eierskap til kurset. Når de kommer med forslag er det et uttrykk for at de opplever nytteverdi og relevans til egne arbeidsliv.


Marta forteller om Maciej og hans overgang til bruk av norsk språk i jobben.

— Maciej blir flinkere og vil snakke bedre norsk. Når han merker det, vokser også ønsket om å utvikle seg videre og ta fatt i nye utfordringer på jobb.

 Veldig viktig, understreker Marta, er også innsatsen fra Matspecialen om å støtte kursutviklingen. De jobber for at alle ansatte skal snakke norsk på jobben.

— Det de lærer må brukes før de glemmer det. Medarbeiderne må forholde seg til kolleger, kunder, og ledere på norsk. Det gjør at de er aktive på kurset, de spør meg om ting. De ber om hjelp til konkrete ting. Da er det veldig gøy å være lærer!

 

Les også: Hvordan kan man få gratis norskkurs på jobben?