29-06-2017_norskkursparbeidsplassen

Hvordan kan man få gratis norskkurs på jobben?

Publisert av Kompetansehuset Neo

Tilskuddsordning som finansierer kurs

Kompetansepluss arbeid er en tilskuddsordning som finansierer kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen. Ordningen er en del av norsk kompetansepolitikk om at utdanning skal være gratis. Kursene skal bidra til at voksne med kort formell utdanning får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Gjennom Kompetansepluss kan bedrifter søke om midler for å styrke ansattes ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. 

For ansatte i lavkompetanseyrker

Ordningen er rettet mot ansatte i lavkompetanseyrker. Kursdeltakere på våre kurs er renholdere, transportører, sjåfører, produksjonsmedarbeidere, bygningsarbeidere, montører, servitører, kokker, baristaer, bilmekanikere med mer. Med lavkompetanseyrker menes yrker der man ikke trenger utdanning utover videregående. Det er en del ansatte i disse yrkene med høyere utdanning fra sitt hjemland, de er også kvalifisert for å få gratis kurs. 

New call-to-action

 

Språkproblemer på arbeidsplassen kan avhjelpes med norskkurs

Undersøkelser gjort av Fafo viser for eksempel at mellom 50 og 70 % av arbeidsgivere mener at arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land medfører språkproblemer på arbeidsplassen. Opptil 9 % arbeidsgivere sier også at språkproblemer har ført til flere ulykker på arbeidsplassen. Likevel er det kun mellom 30 og 50% av bedrifter her til lands som har igangsatt språkopplæring for sine ansatte. En av årsakene kan være at mange bedrifter ikke er klar over at det er mulig å søke om midler til kostnadsfrie norskkurs på arbeidsplassen.

Ta kontakt og få gratis norskkurs på jobben

Har bedriften din minoritetsspråklige ansatte som sliter med norskkunnskaper? Ønsker du at de blir flinkere i norsk? Da kan Kompetansepluss-ordning være aktuell for din bedrift. Ta kontakt med oss i Kompetansehuset Neo hvis du vil vite mer.

Kilder:
www.fafo.no
www.kompetansenorge.no
www.ssb.no


Hva er kompetansepluss-kurs?

Fakta:

 • Yrkesrettede kurs i grunnleggende ferdigheter som norsk, lesing/skriving, muntlige ferdigheter, data, hverdagsmatematikk
 • Støttes økonomisk av Staten, din virksomhet betaler ikke for kursene
 • Kursene er for voksne i lavkompetanseyrker
 • Kursene kan tilpasses til å støtte opp under planlagte kompetansehevende tiltak i bedriften

Praktisk info:

 • Små grupper, mellom 5 og 12 personer
 • En lærer kommer til arbeidsplassen eller vi holder kurs online
 • Kursene holdes på et tidspunkt som passer deres virksomhet
 • Virksomheten må stille med lokaler dersom dere skal ha det på arbeidsplassen
 • Som regel 100 timer kurs, 3 timer hver uke
 • Har dere komplisert skiftordning, kan vi tilpasse undervisningen denne
 • En dedikert person i virksomheten må følge opp kurset: Motivere medarbeidere til å melde seg på kurs, følge opp oppmøte, servere frukt/kjeks/kaffe/te på kurset og holde kontakten med Kompetansehuset Neo om kurset

New Call-to-action