29-06-2017_norskkursparbeidsplassen

Hvordan kan man få gratis norskkurs på jobben?

Publisert av Kompetansehuset Neo

Norskkurs: Kompetansepluss-ordningen

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen. Ordningen er en del av norsk kompetansepolitikk om at utdanning skal være gratis. Dette er et norskkurs som skal bidra til at voksne med kort formell utdanning får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Gjennom Kompetansepluss kan bedrifter søke om midler for å styrke ansattes ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. 

Les også: ISS får enkelt gratis norskkurs over hele landet

Gratis norskopplæring for ansatte i lavkompetanseyrker

Kompetansepluss-ordningen er rettet mot ansatte i lavkompetanseyrker. Kursdeltakere på våre kurs er renholdere, transportører, sjåfører, produksjonsmedarbeidere, bygningsarbeidere, montører, servitører, kokker, baristaer, bilmekanikere med mer. Med lavkompetanseyrker menes yrker der man ikke trenger utdanning utover videregående. Det er en del ansatte i disse yrkene med høyere utdanning fra sitt hjemland, de er også kvalifisert for å få gratis kurs. 

Les mer om yrkene vi retter norskkurset mot her

Les også: Slik yrkesretter vi Kompetansepluss 

New call-to-action

 

Språkproblemer på arbeidsplassen kan løses med norskkurs

Undersøkelser gjort av Fafo viser for eksempel at mellom 50 og 70 % av arbeidsgivere mener at arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land medfører språkproblemer på arbeidsplassen. Opptil 9 % arbeidsgivere sier også at språkproblemer har ført til flere ulykker på arbeidsplassen. Likevel er det kun mellom 30 og 50% av bedrifter her til lands som har igangsatt språkopplæring for sine ansatte. En av årsakene kan være at mange bedrifter ikke er klar over at det er mulig å søke om midler til kostnadsfrie norskkurs på arbeidsplassen.

Hvem har rett til gratis norskopplæring gjennom Kompetansepluss?

Har bedriften din minoritetsspråklige ansatte som sliter med norskkunnskaper? Ønsker du at de blir flinkere i norsk? Da kan Kompetansepluss-ordning være aktuell for din bedrift.

Ta kontakt og få gratis norskkurs på jobben

Ta kontakt med oss i Kompetansehuset Neo hvis du vil vite mer.

Meld interesse for Kompetansepluss-kurs her

Les også: God erfaring med Kompetansepluss-kurs fra Kompetansehuset Neo 


Hvordan fungerer Kompetansepluss-ordningen?

Fakta:

 • Yrkesrettede kurs i grunnleggende ferdigheter som norsk, lesing/skriving, muntlige ferdigheter, data, hverdagsmatematikk
 • Støttes økonomisk av Staten, din virksomhet betaler ikke for kursene
 • Kursene er for voksne i lavkompetanseyrker
 • Kursene kan tilpasses til å støtte opp under planlagte kompetansehevende tiltak i bedriften

Praktisk info:

 • Små grupper, mellom 5 og 12 personer
 • En lærer kommer til arbeidsplassen eller vi holder kurs online
 • Kursene holdes på et tidspunkt som passer deres virksomhet
 • Virksomheten må stille med lokaler dersom dere skal ha det på arbeidsplassen
 • Som regel 100 timer kurs, 3 timer hver uke
 • Har dere komplisert skiftordning, kan vi tilpasse undervisningen denne
 • En dedikert person i virksomheten må følge opp kurset: Motivere medarbeidere til å melde seg på kurs, følge opp oppmøte, servere frukt/kjeks/kaffe/te på kurset og holde kontakten med Kompetansehuset Neo om kurset

Les mer om Kompetansepluss-ordningen her 

Les også: Icopal - Terskelen for å snakke norsk er mye lavere 

 

For ytterligere informasjon om norskkurset, last ned vår gratis guide: 

New Call-to-action

 

Kilder:
www.fafo.no
www.kompetansenorge.no
www.ssb.no