10 grunner til å ha gratis norskkurs på jobben

Publisert av Tine Solvang

I mange lavkompetanseyrker er det et stort innslag av medarbeidere som har utfordringer med muntlig og/eller skriftlig språk, noe som kan by på utfordringer.

Her er de 10 viktigste grunnene til å arrangere gratis norskkurs/skrivekurs på arbeidsplassen:

 1. Klager fra kunder på grunn av feil og misforståelser
 2. For dårlig rapportering
 3. Mye svinn
 4. Manglende forståelse av instrukser og rutiner
 5. Ansatt med behov for mye oppfølging
 6. Stadig behov for brannslukking fordi det gjøres menneskelige feil
 7. Dårlig arbeidsmiljø fordi man snakker dårlig sammen
 8. Behov for å oversette informasjon som sendes ut til flere språk
 9. Manglende språkferdigheter hindrer medarbeidere i å ta fagbrev
 10. Medarbeidere med stort potensiale kan ikke forfremmes på grunn av manglende språkferdigheter

Kjenner du deg igjen i noen av disse utfordringene? Søk om å få gratis yrkesrettet norskkurs på arbeidsplassen til dine medarbeidere nå. Målgruppen for kursene er medarbeidere i yrker der kompetansekravet ikke er høyere enn videregående skole/fagbrev.

Kursene er gratis fordi myndighetene har bevilget penger over statsbudsjettet til gratis norskkurs på arbeidsplassen til medarbeidere i lavkompetanseyrker.

Vil du ha kurs på din arbeidsplass?

Meld interesse for norskkurs

 

5 kjennetegn ved denne type kurs:

 • Kursene er gratis og yrkesrettede
 • Fokus på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og arbeid med nummer, tall, beregning og måling slik det inngår i arbeidsoppgavene.
 • Gruppeundervisning enten fysisk eller digitalt: 5-12 personer. Du kan søke selv om dere er færre enn 5 som ønsker kurs.
 • Vi sender inn søknad på deres vegne
 • Kursene kan starte i mars/april 2021

Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør og vel anerkjent av myndighetene

 • Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør innenfor Kompetansepluss arbeid-ordningen
 • I september 2020 presenterte vi Kompetansepluss-ordningen på vegne av Norge på konferanse i regi av Nordisk Ministerråd.
 • Vi er et kompetent team som sørger for at dere får en god lærer, godt pedagogisk opplegg, og vi følger dere opp underveis.
 • Vi leverer kurs over hele landet. 
 • Vi jobber godt med søknadene til Kompetanse Norge og har høy tildelingsgrad. I 2019 fikk vi tildeling på 100% av søknadene vi sendte.

 

For mer informasjon: Last ned vår e-bok

 

Slik får du gratis norskkurs på arbeidsplassen