HR Heidi med menn

Gratis utdanning for voksne på arbeidsplassen gir bedre kommunikasjon i virksomheten

Publisert av Tine Solvang

Søker du norskopplæring med støtte? Nå kan du få norskopplæring for voksne på jobben gjennom avtale med Kompetansehuset Neo. Vi søker midler hos Kompetanse Norge. Kursene dekker norskopplæring og trening i lesing og skriving i hverdagen. Kursene passer for dere med ansatte med annet morsmål. Etter endt kurs kan dere forvente bedre kommunikasjon på arbeidsplassen! 

God kommunikasjon gir trivsel og gode resultater

God kommunikasjon på arbeidsplassen er en av de aller viktigste årsakene til at det skapes god trivsel og et godt fellesskap på arbeidsplassen. I tillegg er det viktig med god kommunikasjon for å sikre gode resultater og unngå konflikter og misforståelser på jobben. Løsningen for deg med ansatte med ulikt språk vil derfor være arbeidsrettet norskopplæring for voksne hos Kompetansehuset Neo.

Er du sikker på at beskjedene når frem til mottaker?

Når man har flere ulike språk på arbeidsplassen, kan kommunikasjonen fort bli ufullstendig, og beskjeder når ikke alltid fram til arbeidstaker. Er du god på å sikre at dine ansatte har forstått beskjeden du nettopp har gitt han eller henne? Dersom du som leder snakker norsk, mellomlederen din snakker engelsk og flere ansatte snakker helt andre språk, kan kommunikasjonen fort svikte. Ledere og mellomledere har ofte mye på agendaen og tar seg ikke tid til å oversette e-post som blir sendt ut til de ansatte til engelsk eller andre språk. Enkelte regner kanskje med at mottakeren selv skal ta seg tid til å oversette e-posten. Det er ikke så lurt, for da risikerer man at e-posten blir liggende ulest. Når en slik holdning setter rot hos ledere og de slutter å prøve, vil et usunt mønster over tid sørge for at det danner seg et skille mellom lederne og de ansatte. Uten at man er klar over det så vil en usynlig vegg bli bygget mellom partene.

New call-to-action

Unngå et "vi" og et "dem" på arbeidsplassen

Det er fort gjort at det danner seg klikker på arbeidsplassen mellom ledere og arbeidere istedenfor at det føles ut som et fellesskap. Det er for eksempel når ledelsen og medarbeidere snakker ulike språk at det kan føre til et slikt skille i bedriften. Det blir et «vi» og «dem» som vil føre til et usunt arbeidsmiljø.

Bare norskkurset hos Kompetansehuset Neo i seg selv vil hjelpe til med å bryte ned denne barrieren. Underveis i norskundervisningen vil kursdeltagerne bli bedre kjent med hverandre og lederne blir genuint interessert i hvordan det går på kurset. Kursdeltagerne får også en kompetanseheving som gir de bedre selvtillit. Dette kan igjen føre til større involvering og interesse i jobben, og derav mer respekt fra ledelsen.

Les også: Norskkurs i kompetansepluss er ikke som andre norskkurs

Kompetansepluss - støtteordning som gir gratis norskkurs

La dine medarbeidere ta norskkurs gjennom ordningen Kompetansepluss som gir norskopplæring med støtte. Vi tilbyr norskopplæring for voksne og gir arbeidsrettet norskopplæring som er relevant for arbeidshverdagen. Norskopplæring på jobb vil gi en kompetansehevingen som vil lønne seg både for deg som leder og for dine medarbeidere når det gjelder trivselen og lønnsomheten i bedriften. Dersom dine medarbeidere lærer norsk språk bedre, vil du gjøre både deg og dine ansatte en tjeneste. For din egen del vil det blant annet bety at målene du setter for virksomheten blir lettere oppnåelige. For uansett hvor god planlagte strategier du som leder har for bedriften, vil de ikke bety så mye så lenge de ansatte ikke forstår hva de betyr.

Kompetansepluss-kurs gir yrkesrettet norskopplæring

På et kompetansepluss-kurs lærer man norsk språk slik det brukes på jobben. Ofte går det ut på å snakke med kunder, sjefer og kolleger, fylle ut skjemaer som avviksskjemaer, søke om ferie og hvordan melde fra når man er syk. Det kommer an på hva som er behovene hos dere, vi tilpasser kursene etter behov!

New call-to-action