Kompetansepluss: Få gratis norskkurs til medarbeidere i lavkompetanseyrker

Publisert av Tine Solvang

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer norskkurs på arbeidsplassen

Kompetansepluss arbeid er en tilskuddsordning som finansierer kurs for arbeidstakere. Ordningen er en del av norsk kompetansepolitikk om at utdanning skal være gratis. Kursene skal bidra til at voksne med kort formell utdanning får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Gjennom Kompetansepluss kan bedrifter søke om midler for å styrke ansattes ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. 

For ansatte i lavkompetanseyrker

Ordningen er rettet mot ansatte i lavkompetanseyrker. Kursdeltakere på våre kurs er renholdere, transportører, sjåfører, produksjonsmedarbeidere, bygningsarbeidere, montører, servitører, kokker, baristaer, bilmekanikere med mer. Med lavkompetanseyrker menes yrker der man ikke trenger utdanning utover ungdomsskolen. Ansatte i disse yrkene med høyere utdanning fra sitt hjemland er også kvalifisert for å få gratis kurs. 

Les også: Nå er terskelen for å snakke norsk på jobben lavere

 

Vi håndterer søknad, kommunikasjon med myndighetene og sikrer et relevant innhold på kurset

Vi ordner hele prosessen fra søknad til innmelding av deltakere og rapportering til myndighetene. Vi sikrer at kursenes innhold er i overensstemmelse med retningslinjene fra Kompetanse Norge, og vi skaffer dyktige lærere. Vi har gode rutiner for å følge opp alle kurs, og Kompetansehuset Neos digitale fellesskap lar lærere utveksle tips og erfaringer. Vi bruker oppdaterte, digitale læremidler som er rettet mot norsk i arbeidslivet.

Kompetansepluss kurs er ikke som andre norskkurs

Til forskjell fra generelle, tradisjonelle norskkurs, handler Kompetansepluss-kurs om språket slik det brukes for å mestre arbeidsoppgavene. På kursene øver vi på hvordan  formulerer seg i samtale med kunder, sjefen og kolleger. Resultatet er en nyttig norskkompetanse de kan bruke på jobben.

 

Les også: Kompetansepluss-kurs er ikke som andre norskkurs

Les også: Slik yrkesretter vi norskkurs: 


Dere kan få kurs uansett hvor i landet virksomheten holder til

Uansett hvor i landet dere holder til, kan vi levere kurs til dere. Vårt nettverk av lærere dekker hele landet. 

Les også: ISS: Med Kompetansehuset Neo er det enkelt å få kurs over hele landet

 

Gruppeundervisning med krav om minimum 5 oppmøtte hver gang - likevel kan mindre virksomheter få kurs

Undervisningen foregår i grupper. En velfungerende gruppe er på mellom 5 og 12 deltakere. Ordningen fungerer derfor godt i større virksomheter. Men mindre virksomheter kan også få kurs! Meld interesse til oss, så samordner vi flere virksomheter med medarbeidere i samme bransje. Denne løsningen krever at  man holder kursene på en digital plattform. 

Les også: Nå kan også mindre virksomheter få kurs

 

Kurs på fritiden eller i arbeidstiden

Mange har kursene i de ansattes fritid, mens andre velger å lønne de ansatte delvis eller helt i kurstiden. Virksomheten står fritt til å velge den ordningen som egner seg best. Det er verd å nevne at større virksomheter må regne med å tilby lønn i kurstiden for å få søknaden innvilget. 

Gruppeundervisning, fysisk oppmøte eller online

Undervisningen ledes av en lærer og foregår på arbeidsplassen som gruppeundervisning med mellom 8 og 12 deltakere i en gruppe. Normal gjennomføring tilsier 3-timers økter en gang i uka - til sammen 140 timer. Det hele tar omtrent ett år å gjennomføre. Det er muligheter for andre gjennomføringsformer, og vi har løsninger for digitalt klasserom dersom det er ønskelig.

Kurset går som regel 1 til 2 ganger i uka over et halvt til ett år

Det å bli bedre i norsk tar lang tid, særlig for medarbeidere med lite skolegang fra før. Derfor er kursene ganske lange: Kursene er på 100-140 timer som regel. Noen ganger så mye som 200 timer. Det medfører at kursene går over ganske lang tid, som regel et år eller litt mer. 

Hvor mye arbeid er det å arrangere gratis norskkurs på arbeidsplassen?

Vi gjør mye av arbeidet, men det er en del oppgaver dere i virksomheten må gjøre. Noen for i det hele tatt å få kurs, andre for å sikre at dere får godt utbytte av kurset.

 

Les også: Trinn for trinn hvordan leder går fram for å få kurs og for å få mest mulig ut av kurset

 

Ønsker dere også gratis norskkurs på arbeidsplassen?

Du kan melde din interesse her: 

Meld interesse for norskkurs