Hva er renhold? Alt du trenger å vite om renhold

Publisert av Tine Solvang

Renhold handler om å holde et område rent, enten det er hjemme, på arbeidsplassen eller i offentlige rom. Renhold har stor betydning for omgivelsene våre og er et viktig forebyggende helsearbeid. 

Målet med renhold er å fjerne smuss, støv, søppel og bakterier for å skape et trygt og sunt miljø. Renholdsarbeid omfatter en rekke oppgaver, som støvsuging, mopping, vindusvask og desinfisering, og kan utføres på daglig basis eller mer grundig med jevne mellomrom. 


Hva innebærer jobben til en renholder?

En renholder jobber med å skape rene og sunne miljøer for kunden. Dette er et viktig arbeid. Jobben som renholder handler om å levere avtalt arbeid til avtalt tid, men også å bruke profesjonelt renholdsutstyr som er utformet ergonomisk riktig. 

Les mer her: “Hva gjør en renholder?”


Hva er profesjonelt renhold?

Profesjonelt renhold handler om å fjerne smuss på en måte som ikke skader overflatene vi rengjør, og på en måte som ikke skader renholderen som utfører jobben. Og som alle bransjer er også renholdsbransjen opptatt av å skåne miljøet, så bransjen utvikler hele tiden metoder som gjør at man skåner miljøet mest mulig.  

Vil du lære mer om profesjonelt renhold?  Les om kurset Profesjonelt renhold - nettkurs her

Bruk av mikrofiber og skånsomme produkter i profesjonelt renhold 

Profesjonelt renhold bruker i daglig renhold nesten ikke rengjøringsmidler. Man klarer seg uten rengjøringsmidler fordi mikrofiber har tilstrekkelig gode rengjøringsegenskaper sammen med vann. Mikrofiber kan i tørr tilstand samle støv effektivt ved hjelp av statisk elektrisitet. I fuktig tilstand suger mikrofiber til seg smuss.

Mikrofiber er lett å jobbe med, og bruken av dem reduserer derfor mulighetene for yrkesskader på sikt. Mikrofiberkluter og mikrofibermopper har liten egenvekt og brukes alltid tørre eller fuktige. Dersom man bruker mye vann på mikrofiber, mister materialet sine gode egenskaper, og det blir tungt å jobbe.

Dersom det er veldig skittent, må man moppe vått med nøytrale rengjøringsmidler. Nøytrale rengjøringsmidler har en pH på omkring 7 og skader ikke miljøet. For å få det rent, tørker vi alltid opp det våte med en tørr mopp etterpå. Det å tørke etter våtmopping er også viktig for å skåne gulvflaten. En veldig stor andel av gulvflater som rengjøres profesjonelt, er laget av linoleum, vinyl eller gummi. Disse gulvflatene blir skadet av vann som blir liggende. Og dersom man rengjør gulv av tre eller laminat, er det helt uaktuelt å moppe vått. Fordi gulvene blir skadet av vann. Da må man moppe fuktig og heller fjerne flekkene med klut.

Renholdsbransjen jobber hele tiden for å skåne miljøet på en bedre måte. Nå har mikrofiber vært en revolusjon i bransjen, bruken av materialet har kuttet drastisk ned på bruken av rengjøringsmidler. Nå er det tid for å fornye mikrofibermaterialet. Nå er det laget av plast, men det utvikles metoder som gjør at det kan lages i naturlige materialer som brytes ned i naturen, og som ikke slipper ut mikroplast når det vaskes.

Og ikke minst er man i profesjonelt renhold opptatt av at den som utfører renholdet ikke skades. Derfor brukes det verneutstyr som engangshansker og beskyttelsesbriller mot støv. I tillegg til at man bruker ergonomisk utformet utstyr, og man legger vekt på å bruke kroppen på en ergonomisk riktig måte i utførelsen av arbeidet.


Les også: "Hva er spesielt med profesjonelt renhold?"

 

Daglig og periodisk renhold 

En profesjonell renholder må levere avtalt renholdskvalitet. For at alle parter skal vite hva som er avtalt, lages en renholdsplan for daglig og periodisk renhold. Denne sier hvilke arbeidsoppgaver som er avtalt, og hvilke ukedager oppgavene utføres. Den forteller hvilke oppgaver som skal gjøres jevnlig, og hvilke oppgaver som skal gjøres periodisk. Periodisk renhold er en hovedrengjøring der man gjør et mer omfattende renhold enn det daglige renholdet.

Les også: Hva er daglig renhold?
Les også: Hva er periodisk renhold? 


NS-INSTA 800

For å beskrive hvilken kvalitet som skal leveres av profesjonelle renholdere, bruker renholdsbransjen standarden NS-INSTA 800. Standarden er med på å sikre et godt samarbeid mellom renholdsvirksomheter og kunden. 

Les mer om standarden her 

 

Kurs i grunnleggende renhold

Ønsker du grunnopplæring i profesjonelt renhold?

Hos Kompetansehuset Neo kan du ta renholdskurs på nett. I dette kurset vil du lære grunnleggende kunnskap om hva profesjonelt renhold innebærer av metoder og vurderinger. 

Les om kurset Profesjonelt renhold - nettkurs her