Hva er daglig renhold?

Regelmessig renhold

Daglig renhold kalles ofte regelmessig renhold, og er den typen renhold som utføres daglig. I daglig renhold fjerner vi smuss fra...

Hva er periodisk renhold?

Hva er renhold?

Profesjonelt renhold handler om å fjerne smuss på en måte som ikke skader overflatene vi rengjør, og på en måte som ikke skader renholderen som utfører...

Hva er NS-INSTA 800?

I profesjonelt renhold er det å levere avtalt kvalitet helt avgjørende. 

For en virksomhet, hva er fordelen med å betale for norskkurs fremfor å motta finansiering fra det offentlige?

Hva betyr det at man er på nivå B1 i norsk?

Eller sagt på en annen måte: Hva er det europeiske rammeverket for språk?

Det europeiske rammeverket gir et felles grunnlag for utforming av lærestoff til...

Hva innebærer det å snakke godt norsk på jobben?

Er norsk med utenlandsk aksent dårlig norsk?

Vi nordmenn er ikke så vant til å høre norsk praktisert med uttale preget av andre språk. Noen ledere synes...

Fra kunnskap til kompetanse

Det investeres betydelige summer i kompetanseutvikling i norske bedrifter, ofte i form av kurs. Kurs er vel og bra, men sikrer det at virksomheten ser...

Ivrige elever på norskkurs

I et møterom på Alna i Oslo sitter en gruppe engasjerte bygningsarbeidere. De planlegger ikke neste byggeoppdrag, de lærer Norsk. Latteren sitter løst og...

5 grunner til at pleieassistenter trenger Kompetansepluss-kurs

Som ansatt i helsevesenet er god kommunikasjon og språkforståelse avgjørende for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 

1 2 3 4 5 ... 6