Fra kunnskap til kompetanse

Det investeres betydelige summer i kompetanseutvikling i norske bedrifter, ofte i form av kurs. Kurs er vel og bra, men sikrer det at virksomheten ser...

Ivrige elever på norskkurs

I et møterom på Alna i Oslo sitter en gruppe engasjerte bygningsarbeidere. De planlegger ikke neste byggeoppdrag, de lærer Norsk. Latteren sitter løst og...

5 grunner til at pleieassistenter trenger Kompetansepluss-kurs

Som ansatt i helsevesenet er god kommunikasjon og språkforståelse avgjørende for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 

Slik yrkesretter vi norskopplæringen i Kompetansepluss

For at Kompetansepluss skal være motiverende for deltakerne, må kurset oppleves som nyttig. Dette er et viktig prinsipp i voksenpedagogikken. Yrkesrettet...

Hvordan kan man få gratis norskkurs på jobben?

Norskkurs: Kompetansepluss-ordningen

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen. Ordningen...

Norskkurs - få bedre kommunikasjon på arbeidsplassen

Dere kan få finansiert norskopplæring på arbeidsplassen gjennom avtale med Kompetansehuset Neo. Vi søker midler hos Direktoratet for høyere utdanning og...

10 grunner til å ha gratis norskkurs på jobben

I mange lavkompetanseyrker er det et stort innslag av medarbeidere som har utfordringer med muntlig og/eller skriftlig språk, noe som kan by på flere...

Icopal - "Terskelen for å snakke norsk er mye lavere"

Vi har tatt en hyggelig prat med Arle Gausel som jobber som avdelingsleder for Icopal. Gjennom ordningen Kompetansepluss i regi av Kompetanse Norge, har...

ISS får enkelt gratis norskkurs over hele landet | Kompetansehuset Neo

ISS Facility Services AS har utviklet seg til å bli et av verdens største og ledende serviceselskaper. I et stort selskap som ISS hvor de har over 10 000...

Satset på norskkurset - ble forfremmet | Kompetansehuset Neo

Malgorzata er renholder i Elite Servicepartner. Hun har gått på norskkurs på jobben gjennom Kompetansehuset Neo og er blitt forfremmet til kundeansvarlig.

1 2 3 4 5 ... 6